Провідна кафедра правосуддя в Україні

Професори, доценти, асистенти, аспіранти і здобувачі кафедри проводять науково-дослідну та науково-методичну роботу у галузі кримінального та цивільного судочинства, криміналістики, судоустрою, прокуратури та адвокатури.

Переваги кафедри

 

Освіта

Кафедра проводить підготовку студентів за спеціалізаціями "Кримінальне судочинство", "Цивільне судочинство", "Криміналічтика", "Суд та прокуратура"

 

Підготовка науковців

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями 12.00.03, 12.00.09 та 12.00.10

 

Наукові дослідження

На кафедрі видається спеціалізований фаховий науково-практичний журнал "Вісник кримінального судочинства"

Наукова школа

На кафедрі функціонує наукова школа "Кримінального процесу та криміналістики"

Кафедра правосуддя це:

  • 5 Наукових напрямів
  • 7 Докторів наук
  • 26 Кандидатів наук
  • 39 Аспірантів