Аспіранти

І. Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність:

 • Баганець Олексій Васильович – д.ю.н., проф. Погорецький Микола Анатолійович;
 • Винокуров Олександр Вікторович – д.ю.н., проф. Кучинська Оксана Петрівна;
 • Дяков Володимир Сергійович – д.ю.н., проф. Шумило Микола Єгорович;
 • Задорожко Юлія Володимирівна – к.ю.н., проф. Шибіко Василь Петрович;
 • Іскендерова Гульзіра Турганбаївна – д.ю.н., проф. Кучинська Оксана Петрівна;
 • Крукевич Оксана Миколаївна – д.ю.н., проф. Кучинська Оксана Петрівна;
 • Лисенко Олена Володимирівна – д.ю.н., проф. Погорецький Микола Анатолійович;
 • Лучінська Марія Сергіївна – д.ю.н., проф. Яновська Олександра Григорівна;
 • Лушпієнко Вадим Миколайович – к.ю.н., проф. Шибіко Василь Петрович;
 • Мамедов Анар Іляз огли – д.ю.н., проф. Погорецький Микола Анатолійович;
 • Побережник Альона Олександрівна – д.ю.н., проф. Яновська Олександра Григорівна;
 • Симоненко Злата Віталіївна – д.ю.н., проф. Яновська Олександра Григорівна;
 • Сіверський Олександр Михайлович – к.ю.н., доц. Костюченко Олена Юріївна;
 • Сідько Віталія Василівна – д.ю.н., проф. Шумило Микола Єгорович;
 • Ткач Ольга Василівна – д.ю.н., с.н.с. Сергєєва Діана Борисівна;
 • Циктіч Віталій Михайлович – д.ю.н., доц. Прилуцький Сергій Валентинович;
 • Чорноморець Тетяна Олексіївна – д.ю.н., проф. Шумило Микола Єгорович;
 • Чорноусько Мирослава Вікторівна – д.ю.н., проф. Кучинська Оксана Петрівна;
 • Шаповал Олена Вікторівна – д.ю.н., с.н.с. Сергєєва Діана Борисівна.

ІІ. Спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура:

 • Автеньєва Ольга Ігорівна – д.ю.н., доц. Прилуцький Сергій Валентинович;
 • Єременко Юрій Анатолійович – д.ю.н., доц. Прилуцький Сергій Валентинович;
 • Липівська Олена Андріївна – д.ю.н., проф. Яновська Олександра Григорівна;
 • Липівський Владислав Вячеславович – д.ю.н., с.н.с. Сергєєва Діана Борисівна;
 • Майстренко Олександр Васильович – д.ю.н., с.н.с. Сергєєва Діана Борисівна;
 • Смітюх Наталія Василівна – д.ю.н., проф. Яновська Олександра Григорівна;
 • Шаблін Євген Ігорович – д.ю.н., доц. Прилуцький Сергій Валентинович.

ІІІ. Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право:

 • Артем’єва Наталія Павлівна – к.ю.н., доц. Кіреєва Наталія Олександрівна;
 • Захаров Павло Сергійович – д.ю.н., проф. Притика Юрій Дмитрович;
 • Коваленко Ірина Василівна – д.ю.н., проф. Притика Юрій Дмитрови;
 • Коцюруба Анна Іванівна – к.ю.н., доц. Кіреєва Наталія Олександрівна;
 • Круковес Валерія Володимирівна – д.ю.н., проф. Притика Юрій Дмитрович;
 • Лєзін Євген Євгенович – д.ю.н., проф. Притика Юрій Дмитрович;
 • Маляренко Світлана Миколаївна – к.ю.н., доц. Захарова Олена Семенівна;
 • Поліщук Марія Ярославівна – д.ю.н., проф. Притика Юрій Дмитрович;
 • Прусенко Галина Євгенівна – д.ю.н., проф. Притика Юрій Дмитрович;
 • Фіногін Андрій Сергійович – к.ю.н., доц. Захарова Олена Семенівна;
 • Хоперія Анаїт Артурівна – к.ю.н., доц. Захарова Олена Семенівна;
 • Шурин Олена Андріївна – к.ю.н., доц. Кіреєва Наталія Олександрівна.