Категорія: Бібліотека кафедри
Сторінки: 368
Видавництво: Юрінком Інтер
Рік: 2014
Прочитано: 3655

Анотація

Цей підручник є навчальним виданням з курсу "Адвокатура України", в якому, крім системного викладення тем курсу, містяться контрольні питання та завдання, тести та відповіді до них, теми  рефератів та семінарів-дискусій, а також варіанти задач та рольових ігор  для активізації методики навчання студентів. У данному виданні аналізується історія розвитку адвокатури в Україні, основні принципи її організації та діяльності,  досліджується система правових гарантій адвокатської діяльності, организація адвокатського самоврядування,  розглядаються особливості різноманітних видів адвокатської діяльності. Окрема увага приділена проблемам адвокатської етики та загальним стандартам діяльності адвокатів.Видання розраховано на студентів та викладачів вузів юридичного спрямування, адвокатів та широке коло зацікавленних читачів.

Адвокатура України: підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська. – Юрінком Інтер, 2014. – 368 с. 

Рецензії на підручник:

Москвич Л. Сучасне навчально–методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності адвокатури України / О. Шило, Л. Москвич // Право України. – 2014. – № 10. – С. 279–282.

Савінова Н. А. Адвокатура України: новітнє навчальне видання / Н. А. Савінова, К. П. Коваль // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 292-294.