Категорія: Бібліотека кафедри
Сторінки: 272
Видавництво: ДП ≪Розвиток≫
Рік: 2014
Прочитано: 502

Анотація

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні: монографія / Д. Б. Сергєєва. – К.: ДП “Розвиток”, 2014. – 272 с. – Таємно.

Рецензії на монографію:

Весельський В.К. Актуальне наукове дослідження проблем використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні / В.К. Весельський, Ю.М. Чорноус // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – №2 (33). – С. 204-205.

Захаров В.П. Нова концепція використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні заслуговує на підтримку / В.П. Захаров // Науковий вісник Львівського держ. ун-у внутр. справ (т.). – 2014. – № 1. – С. 315-316. – Таємно.

Чернявський С.С. Перше фундаментальне монографічне дослідження проблем використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні / С.С. Чернявський, М.Л. Грібов // Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. – 2014. – №1. – Ч. 2. – С. 88-94. – Таємно.