Категорія: Бібліотека кафедри
Сторінки: 280
Видавництво: Юрінком Інтер
Рік: 2007
Прочитано: 903

Анотація

У посібнику аналізується історія розвитку адвокатури в Украї­ні, досліджується система правових гарантій та особливості різно­манітних видів адвокатської діяльності. Окрема увага приділена проб­лемам адвокатської етики та загальним стандартам діяльності адво­катів. Містяться контрольні питання та завдання, тести і відповіді до них, теми рефератів та семінарів-дискусій, а також варіанти задач та рольових ігор для активізації методики навчання студентів. Розрахований на студентів і викладачів вузів юридичного спря­мування, адвокатів та широке коло зацікавлених читачів.

Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.