Наукові публікації к.ю.н., доц. Костюченко О. Ю.

1. Костюченко О. Ю. Необхідність закриття кримінальної справи за наявності підстав, передбачених ст. 282 КПК України / О. Ю. Костюченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – К.: 1995. – Випуск 33/34. – С.158 – 166.

2. Костюченко О. Ю. Якою має бути стаття «Істотні порушення вимог кримінально–процесуального закону» у новому Кримінально–процесуальному кодексі України / О. Ю. Костюченко // Вестник Днепропетровского университета. Правоведение. Дніпропетровськ.: – Видавництво ДДУ, 1995. – Випуск 2. – С.76 – 81.

3. Костюченко О. Ю. Питання апеляційного та касаційного провадження в кримінальних справах / О. Ю. Костюченко // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково–практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – С.370–372.

4. Костюченко О. Ю. Ревізійні засади перегляду кримінальних справ у апеляційному та касаційному порядку / О. Ю. Костюченко // Право України. – 1996. – № 9. – С.53 –55.

5. Костюченко О. Ю. Програма навчальної практики в органах юстиції та судах для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2000 р. – 5 с.

6. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Д. В. Кухнюк, О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2002 р. – 9 с.

7. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Підстави для скасування чи зміни вироків, ухвал, постанов суду в кримінальних справах" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2002 р. – 9 с.

8. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2002 р. – 9 с.

9. Костюченко О. Ю. Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист / О. Ю. Костюченко // Адвокат. – 2002. – № 4–5. – С. 34 – 37.

10. Костюченко О. Ю. Положення КПК України про участь захисника у кримінальній справі потребують удосконалення / О. Ю. Костюченко // Доповіді учасників міжнародної наукової конференції «Організація адвокатури і надання правової допомоги у демократичному суспільстві» 18–19 жовтня 2002 року м. Київ Академія адвокатури України. – 2002. – С.114 – 117.

11. Костюченко О. Ю. Принцип законності як одна з основних засад кримінального судочинства / О. Ю. Костюченко // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально–процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доп. Наук.–практ. конф.: У 2–х ч. – Ч.1. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – С.141–142.

12. Костюченко О. Ю. Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінально–процесуальному законодавстві України / О. Ю. Костюченко // Держава та право очима молодих дослідників. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції: Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (29–30 листопада 2001 року). – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – С.465 – 467.

13. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2004 р. – 10 с.

14. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2004 р. – 12 с.

15. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2004 р. – 10 с.

16. Костюченко О. Ю. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України / О. Ю. Костюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005 – № 70 – 71. – С. 27–34.

17. Костюченко О. Ю. Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / О. Ю. Костюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005 – № 70 – 71. – С. 91 – 96.

18. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2005 р. – 13 с.

19. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2006 р.

20. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2006 р.

21. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2006 р.

22. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2006 р.

23. Костюченко О. Ю. Проблемні питання апеляційного оскарження у кримінальному процесі України / О. Ю. Костюченко // Наукові правничі школи Київського університету імені Тараса Шевченка: – К.: Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», – 2006. – С. 166 – 169.

24. Костюченко О. Ю. Забезпечення права на захист обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого при апеляційному оскарженні судових рішень / О. Ю. Костюченко // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Х.: ЦНТ «Гопак», 2006. – С. 136– 141.

25. Костюченко О. Ю. Наукове дослідження спеціально–правових способів захисту прав і свобод громадян України у частині питання допуску особи як захисника до участі в кримінальній справі у межах теми Центру дослідження проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян України" № 01 БФ 042–01 за третім науковим підрозділом "Спеціально–правові способи захисту прав та свобод громадян України" та теми кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Проблеми розвитку законодавства про судочинство і судоустрій України» № 97165.

26. Костюченко О. Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: монографія / О. Ю. Костюченко. – К. Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 182 с.

27. Костюченко О. Ю. Поняття та значення інституту апеляції у кримінальному процесі України / О. Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 1. – С. 30 – 44.

28. Костюченко О. Ю. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України / О. Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 2. – С. 107–124.

29. Костюченко О. Ю. Апеляція прокурора на судові рішення у кримінальних справах / О. Ю. Костюченко // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 3. – С.69 – 75.

30. Костюченко О. Ю. Порядок і строки апеляційного оскарження у кримінальному судочинстві України / О. Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 3. – С. 43 – 56.

31. Костюченко О. Ю. Форма та зміст апеляції у кримінальному судочинстві України / О. Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 4. – С. 50 – 59.

32. Костюченко О. Ю. Об’єкт і предмет апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України / О. Ю. Костюченко // Правничий вісник / Ун–т економіки та права “КРОК”. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 203 – 213.

33. Костюченко О. Ю. Вдосконалення процедури апеляційного оскарження у кримінальному процесі України / О. Ю. Костюченко // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве: Материалы международной научно–практической конференции в 3–х книгах. – К.: Университет экономики и права “КРОК”, 2006. – Кн.1. – С. 124 – 129.

34. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма “Адвокатура в Україні” для студентів денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2007 р.

35. Костюченко О. Ю. Проблемні питання участі прокурора в апеляційному провадженні в кримінальних справах / О. Ю. Костюченко // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, м. Київ, 2–3 жовтня 2006 р. – К., Академія прокуратури України. 2007. – С.132–134.

36. Костюченко О. Ю. Про доцільність запровадження окремого оскарження і перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України / О. Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2007. – № 1. – С. 42 – 52.

37. Костюченко О. Ю. Окреме оскарження і перегляд постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України / О. Ю. Костюченко // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 3. – С. 99–106.

38. Костюченко О. Ю. Проблемні питання апеляційного оскарження вироку засудженим, виправданим / О. Ю. Костюченко // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково–практичної конференції: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 129–132.

39. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма “Адвокатура в Україні” для студентів денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк, В.І. Малюга // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2007 р.

40. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма “Адвокатура в Україні” для студентів заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк, В.І. Малюга // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2007 р.

41. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2007 р.

42. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма “Адвокатура в Україні” для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.:ФПК при КНУ. – 2007 р.

43. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма “Прокуратура України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, В. В. Крижанівський, В. І. Малюга // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2007 р.

44. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма “Судоустрій України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Н. О. Кіреєва, О. Ю. Костюченко, Р.О. Куйбіда, В. І. Малюга // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2007 р.

45. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні".для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2008 р.

46. Костюченко О. Ю. Робоча програма з дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КУП. – 2008 р.

47. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ФПК при КНУ. – 2008 р.

48. Костюченко О. Ю. Деякі правові засоби забезпечення права на оскарження судового рішення в кримінальній справі / О. Ю. Костюченко // Проблеми кримінально–процесуального та цивільного процесуального права. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої пам'яті професорів М.М.Михеєнка та М.Й.Штефана. (Київ 31 жовтня 2008 року). – К.:ВГЛ «Обрії», 2009. – С.180–182. (264 с.).

49. Костюченко О. Ю. Науково–аналітичне дослідження правової регламентації та практики застосування в Україні запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту / О. Ю. Костюченко // Американська асоціація юристів / Ініциатива з верховенства права – Україна, Держдепартамент США.

50. Костюченко О. Ю. Навчально–методичні матеріали з дисципліни «Актуальні проблеми кримінально–процесуального права України» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2009 р.

51. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма з дисципліни «Актуальні проблеми кримінально–процесуального права України» / О. Ю. Костюченко, Н. П. Сиза // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2009 р.

52. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2009 р.

53. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2009 р.

54. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ФПК при КНУ. – 2009 р.

55. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2009 р.

56. Костюченко О. Ю. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України / О. Ю. Костюченко // Посібник викладача. – К.: Конус – Ю. – 2009. – 236 с.

57. Костюченко О. Ю. Апеляційне провадження як засіб забезпечення законності судового рішення у кримінальному процесі України / О. Ю. Костюченко // Розвиток права України: від Конституції Пилипа Орлика до сьогодення. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка , 20 травня 2010 року. – К. ВГЛ «Обрії», 2010. – с.199–202.

58. Костюченко О. Ю. Обставини (критерії), що враховуються при обранні запобіжного заходу в Україні // Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність / Збірник наукових праць другої міжнародної науково–практичної конференції , присвяченої пам'яті вчених–процесуалістів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (Київ, 25–26 листопада 2010 року). К., 2010. – С.291–294. (600.)

59. Костюченко О. Ю. Програма навчальних занять підвищення кваліфікації адвокатів в галузі реалізації функції захисту та представництва в кримінальному процесі «Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному процесі» / О. Ю. Костюченко // Затверджена Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, К.: ВККА. – 2010 р.

60. Костюченко О. Ю. Навчально–методичний комплекс «Актуальні проблеми кримінального процесу України» / О. Ю. Костюченко. – К.: КУП. – 2010 р.

61. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, Н. П. Сиза // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2010 р.

62. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми діяльності адвокатури та прокуратури в Україні» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2010 р.

63. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко, Д. В. Кухнюк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2010 р.

64. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2010 р.

65. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово–правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ФПК при КНУ. – 2010 р.

66. Костюченко О. Ю. Проблемні питання застосування запобіжних заходів / О. Ю. Костюченко // Проблеми реформування кримінально–процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (м. Київ, 20 травня 2011 рік). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 111–113.

67. Костюченко О. Ю. Перспективи вдосконалення правового регулювання застосування негласних оперативно–розшукових заходів під час досудового розслідування кримінальних справ / О. Ю. Костюченко // Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – – С. 83–84.

68. Костюченко О. Ю. Щодо можливості подання апеляції особою, до якої застосовано примусовий захід медичного характеру / О. Ю. Костюченко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10–річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року) – Одеса: Фенікс: 2011. – С. 206–208.

69. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, Н. П. Сиза // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2010 р.

70. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2011 р.

71. Костюченко О. Ю. Окремі аспекти вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні / О. Ю. Костюченко // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 90–річчю проф. Белкіна Р.С., (Київ, 25 квітня 2012 р.). К.: – НАВСУ, 2012.

72. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2012 р.

73. Костюченко О. Ю. Основные тенденции реформирования уголовно–процессуального законодательства Украины / О. Ю. Костюченко // Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т.2. – М.: ООО «Издательство «Юрист», 2012. – С. 498 – 501.

74. Костюченко О. Ю. Реалізація принципу недоторканності особи в новому КПК України / О. Ю. Костюченко // Нова форма досудового розслідування в проекті КПК України та проблеми її реалізації в діяльності СБ України. – К. : Наук. видання НАСБ України, 2012.

75. Костюченко О. Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні / О. Ю. Костюченко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів: Тези доповідей та повідомлень наукового семінару, 13 березня 2012 р., м. Київ. – Х: Видавець Строков Д.В., 2012. – С. 65 – 68.

76. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2012 р.

77. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, М. А. Погорецький, М. Є. Шумило та ін. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2012 р.

78. Костюченко О. Ю. Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні" / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ІМВ КНУ. – 2012 р.

79. Костюченко О. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції / О. Костюченко, М. Погорецький // Право України. – 2012. – № 11–12. – С. 35–41.

80. Костюченко О. Ю. Проблемні питання правового регулювання участі захисника у кримінальному провадженні (особливості реалізації права на прямий та перехресний допит свідків) / О. Ю. Костюченко // Актуальні питання кодифікації законодавства України / За заг. ред. В. О. Зайчука. – Випуск 5. – К., 2013. – С. 79–81.

81. Костюченко О. Ю. Прямий та перехресний допиту свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року / О. Ю. Костюченко // Бюлетень Асоціації адвокатів України. – 2013. – № 3 (8). С. 11–15.

82. Костюченко Е. Процессуальный порядок осуществления сторонами уголовного производства прямого и перекрестного допроса свидетелей, потерпевших и повышение его эффективности по Уголовному процессуальному кодексу Украины 2012 года / Е. Костюченко // Закон и жизнь. – 2013. – № 9/3. – С. 96–100.

83. Костюченко О. Роль суду та сторін в проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року / О. Костюченко // Право України. – 2013. – № 11. – С. 127 – 136.

84. Костюченко О. Ю. Процесуальні засоби забезпечення законності судових рішень в кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України ( до 75 – річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): Матеріали міжнародної науково– практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 203–205.

85. Костюченко О. Ю. Прямий і перехресний допит свідків, потерпілих у судовому кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої XX річчю Національної академії правових наук України (м. Одесса, 1 листопада 2013 р.) – Одеса: Фенікс. 2013. – C. 296 – 299.

86. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, М. А. Погорецький, М. Є. Шумило та ін. // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2013 р.

87. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Забезпечення законності судових рішень в кримінальному процесі України» для студентів – магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2013 р.

88. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Адвокат у кримінальному процесі України» для студентів – магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2013 р.

89. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному процесі України» для студентів – магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2014 р.

90. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» / О. Ю. Костюченко, Н. П. Сиза, О. Г. Яновська, О.В. Задоєнко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2014 р.

91. Костюченко О. Ю. Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів – магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О. Ю. Костюченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: КНУ. – 2014 р.

92. Костюченко О. Ю. Законність судового рішення в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру» / О. Ю. Костюченко // Матеріали круглого столу до 80–річча з дня народження професора А.Я. Дубинського «Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах» АВСУ, м. Київ (4 квітня 2014 р.).

93. Костюченко О. Ю. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру / О. Ю. Костюченко // Матеріали Всеукраїнської науково–практичній конференції «Правове життя сучасної України» м. Одеса, 16.05.2014 р.

94. Костюченко О. Ю. Здійснення правосуддя та кримінального провадження в умовах проведенням антитерористичної операції / О. Ю. Костюченко // Матеріали Міжнар. наук. – прак. конф. «Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві випробування часом» (м. Київ, 26 верес. 2014 р.). / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф–т. — К, 2014. – C. 186 –188.

95. Костюченко О.Ю. Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування / О. Ю. Костюченко; Ю. А. Дмитрієва // Журнал «Юридичний вісник». – 2014. – № 3. – С. 175–179.

96. Костюченко О. Ю. Змагальність сторін під час досудового розслідування кримінального правопорушення в Україні / О. Ю. Костюченко // Medzinarodna vedecka konferencia pravna veda a prax v tretom tisicroci. Kosice, slovenska respublika / 27–28 februar 2015 r. // « «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» / Матеріали Міжнар.наук.–прак.конф. м.Кошице, Словацька Республіка 26–27 лют. 2015 р. / Університет Павла Йозефа Шафарика, Ф–т. права. — Кошице, 2015. — Ч.2. — С. 178—180.

97. Костюченко О. Ю. Щодо можливості касаційного оскарження та перегляду ухвал, постановлених, в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Одеса, 17.04.2015 р. / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 175–177.

98. Костюченко О. Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих / О. Ю. Костюченко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – №1. – С. 58 – 66.

99. Костюченко О. Ю. Практикум з кримінального процесу України: навч. Посібник / За ред. проф. М.А. Погорецького. Доц. Н.П. Сизої. К.: Алерта, 2015. – 226 с.

100. Костюченко О. Ю. Судоустрій України: підручник / За ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської. – К. Юрінком Інтер, 2015. – 344 с.

101. Костюченко О. Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення // Вісник кримінального судочинства». – 2015. – № 2. – С. 37-43.

102. Костюченко О. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні / О. Костюченко // Право України. – 2015. – № 8. – С. 136-143.

103. Костюченко О.Ю. Щодо проблематики дослідження доказів при перегляді вироків судами апеляційної інстанції: у питаннях і відповідях / О.Ю. Костюченко // Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2015. - № 4 (17). С. 25-28.

104. Костюченко О. Ю. Розширення обсягу законодавчих гарантій адвокатської діяльності в кримінальному провадженні / О. Ю. Костюченко // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 57-62.

105. Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2016 р.

106. Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Адвокатура» / О.Ю. Костюченко, Д.В. Кухнюк // К.: КНУ.- 2016 р.

107. Костюченко О.Ю. Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката в кримінальному провадженні» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство» / О.Ю. Костюченко // К.: КНУ.- 2016 р.

108. Гарантій нема. Одні обов’язки. В ААУ назвали слабкі місця закону України «Про адвокатуру»… / К. Гриньова (виклад інтерв’ю з О.Ю. Костюченко // Газета «Закон і Бізнес». – 01.05 -13.05.2016. - № 18 (1264)

109. Судові витрати у цивільній справі / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 4 с.

110. Судові витрати в адміністративній справі / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 3 с.

111. Як подати цивільний позов до суду / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 2 с.

112. Як оскаржити судове рішення у адміністративній справі? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 5 с.

113. Як оскаржити судове рішення у цивільні справі? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 4 с.

114. Що таке судовий наказ? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 4 с.

115. Виконання судових рішень у цивільних справах / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 4 с.

116. Чи можливо залагодити спір без суду? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 5 с.

117. Як подати до суду адміністративний позов / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 4 c.

118. Перегляд судових рішень Верховним Судом України / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 4 с.

119. Путівник судовою системою / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 4 с.

120. Як оскаржити неналежну поведінку судді або працівника суду? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. -4 с.

121. Як поводити себе в суді / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 4 с.

122. Навіщо потрібен юрист і де отримати правову допомогу? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 4 с.

123. Права підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 5 с.

124. Що потрібно знати потерпілому від кримінального правопорушення / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 6 с.

125. Що робити, якщо Вас затримали? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 5 с.

126. Як і коли можна звернутися до Європейського суду з прав людини? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 4 с.

127. Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора чи слідчого судді? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 5 с.

128. Путівник для учасника цивільного процесу / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 170 с.

129. Ви плануєте подати позов до суду: що потрібно знати? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 60 с.

130. Як визначити компетентний суд у вашій справі? / За ред. О.Ю. Костюченко, Ж.В. Васильєвої- Шаламової // К.: - 2016. – 50 с.

131. Путівник для учасника кримінального процесу / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. – 90 с.

132. Як ознайомитись із судовим рішенням? / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. – 30 с.

133. Звернення до Європейського суду з прав людини / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. – 65 с.

134. Путівник для учасника адміністративного процесу / За ред. О.Ю. Костюченко // К.: - 2016. - 125 с.

135. Костюченко О.Ю. Щодо доцільності запровадження наскрізної магістерської програми підготовки юристів в Україні / О.Ю. Костюченко // Бюлетень асоціації адвокатів України. – 2016. - № 3 (20). С. 29 - 30.

136. Костюченко О.Ю. Реформування структури вищої юридичної освіти в Україні / О.Ю. Костюченко // Internship «Innovational educational technologies: European union experience and its implementation to the training of lawyers». Pan – European university faculty of law. June 15 – 18, 2016, Bratislava, Slovak Republic. – 2016.

137. Костюченко О.Ю. Багатообіцяюча перспектива. Розширення прав та гарантій діяльності адвоката в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // «Юридична газета» 21 червня 2016. - № 26 (524). С. 14 -15.

138. Костюченко О.Ю. Багатообіцяюча перспектива. Розширення прав та гарантій діяльності адвоката в кримінальному провадженні / О.Ю. Костюченко // «Юридична газета» 21 червня 2016. - № 26 (524). С. 14 -15.