Наукові публікації к.ю.н., доц. Саленко О. В.

1. Саленко О. В. Гармонізація положень національного законодавства в частині визначення порядку формування кількісного та якісного складу Вищої ради юстиції із європейськими стандартами / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2013. – № 6. – С. 25–30.

2. Саленко О. В. Оптимізація статусу суддівського самоврядування в Україні шляхом гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Наше право». – 2013. – № 9. – С. 5–12.

3. Саленко О. В. Вплив практики Європейського суду з прав людини на процес гармонізації законодавства України про судоустрій і статус суддів / О. В. Саленко // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Луцьк, 22–23 березня 2013 року). – Луцьк : ПП Петринка А. Ю., 2013. – С. 150 – 152.

4. Саленко О. В. Визначення порядку формування кількісного та якісного складу Вищої ради юстиції (гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами) / О. В. Саленко // Закарпатські правові читання : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (м. Ужгород, 25–26 квітня 2013 року). – Ужгород : Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2013. – С. 484–487.

5. Саленко О. В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація / О. В. Саленко // Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). – 2014. – № 3 (7) 2014. – С. 263–269.

6. Саленко О. В. Застосування в Україні європейських стандартів для забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2014. – № 3. – С. 69–76.

7. Саленко О. В. На порозі нової судової реформи: основні ілюстрації законодавчого механізму «люстрації» судової влади, їх відповідність міжнародним стандартам / О. В. Саленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 4. Том 2. – С. 282–289.

8. Саленко О. В. Гармонізація законодавства України про систему професійної підготовки суддів у Національній школі суддів України з міжнародними стандартами / О. В. Саленко // Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 квітня 2014 року). – Одеса : Інститут національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного університету, 2014. – С. 148–154.

9. Саленко О. В. Система спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, її відповідність міжнародним стандартам / О. В. Саленко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17–18 травня 2014 року). – Суми : Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 91–93.

10.Саленко О. В. Міжнародні стандарти гендерної рівності, їх реалізація при здійсненні правосуддя в Україні / О. В. Саленко // Práva a slobody človeka a občana: mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva: zbirka Medzinárodná vedecká konferencia (Bratislava, Slovenská republika, 19–20 septembra 2014 r). – Bratislava : Paneuropska vysoka skola, 2014. – С. 86–89.

11.Саленко О. В. Дотримання міжнародних стандартів і вимог Конституції України щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади / О. В. Саленко // Науково-практичний журнал «Адміністративне право і процес». – 2015. – № 1(11)/2015. – С. 34–40.

12.Саленко О. В. Гармонізація як універсальний інструмент приведення судової системи України у відповідність із загальновизнаними міжнародними стандартами / О. В. Саленко // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». ­– 2015. – № 75. – С. 295–304.