Навчальний процес

Викладачі кафедри правосуддя здійснюють навчальну підготовку студентів денної та заочної форми навчання за такими спеціалізаціями:

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ “БАКАЛАВР”:

Спеціалізація “Кримінальне та цивільне судочинство”:

 • Проблеми призначення покарань;
 • Кваліфікація злочинів проти особистих благ людини;
 • Складання процесуальних документів: М1 - складання процесуальних документів в цивільних справах; М2 - складання процесуальних документів у кримінальному провадженні;
 • Гарантії прав особи на досудовому розслідуванні.

Спеціалізація “Суд та прокуратура”:

 • Правозахисні інституції в Україні;
 • Міжнародні судові органи;
 • Прокуратура в системі державних органів: М1 - Органи прокуратури та їх структура; М2 - Організація діяльності органів прокуратури;
 • Судова влада в Україні: М1 - Система судових органів; М2 - Організація діяльності судових органів в Україні; М3 - Правовий статус суддів.

 ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ “МАГІСТР”:

 Спеціалізація “Кримінальне судочинство”:

 • Прокурор в кримінальному провадженні;
 • Кримінально-процесуальне доказування;
 • Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному провадженні;
 • Проблеми досудового розслідування;
 • Порівняльний кримінальний процес;
 • Кримінальне провадження на підставі угод;
 • Забезпечення законності судових рішень в кримінальному судочинстві;
 • Змагальне кримінальне судочинство;
 • Актуальні проблеми кримінального судового провадження;
 • Проблеми забезпечення доступу до правосуддя в кримінальному процесі;
 • Процесуальний статус учасників кримінального провадження;
 • Особливі порядки кримінального провадження.

Спеціалізація “Цивільне судочинство”:

 • Гарантії здійснення цивільного судочинства;
 • Проблеми теорії та практики доказів і доказування у цивільному судочинстві;
 • Міжнародний цивільний процес;
 • Актуальні проблеми  спрощеного провадження в цивільному судочинстві;
 • Альтернативні способи вирішення спорів;
 • Порівняльний цивільний процес;
 • Перегляд судових рішень в цивільному процесі;
 • Методика складання процесуальних документів в цивільному судочинстві;
 • Учасники цивільного процесу;
 • Практика Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України;
 • Актуальні проблеми розгляду міжнародних комерційних спорів;
 • Позовне і окреме провадження цивільного судочинства.

Спеціалізація “Криміналістика”:

 • Актуальні проблеми судово-експертної діяльності в Україні;
 • Тактико-криміналістичне забезпечення досудового розслідування;
 • Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів;
 • Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері комп’ютерних технологій;
 • Тактико-психологічні засади проведення слідчих (розшукових) дій;
 • Актуальні проблеми розслідування злочинів проти громадської безпеки, порядку та моральності;
 • Криміналістичне забезпечення доказування в кримінальному провадженні;
 • Актуальні проблеми  процесуального статусу учасників досудового розслідування;
 • Актуальні проблеми розслідування економічних злочинів;
 • Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері службової діяльності;
 • Актуальні проблеми розслідування злочинів проти власності;
 • Актуальні проблеми розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи.