Навчання в аспірантурі

Викладачі кафедри правосуддя здійснюють навчальну підготовку аспірантів за такими спеціальностями:

І. Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність:

 • Функція захисту у кримінальному процесі;
 • Права людини і умови правомірності їх обмеження у кримінальному провадженні;
 • Функціональна структура кримінального судочинства;
 • Питання кримінального процесу у рішеннях Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України;
 • Проблеми доказів і доказування у кримінальному процесі;
 • Захист і охорона майнових прав у кримінальному процесі.

ІІ. Спеціальність 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура:

 • Судове право України;
 • Мiжнароднi стандарти судової влади;
 • Порiвняльне судове право;
 • Мiжнароднi судовi юрисдикцiї;
 • Правозахиснi iнституцiї України: проблеми теорiї та практики;
 • Судова етика: міжнародні та національні стандарти.

ІІІ. Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право:

 • Проблеми науки цивільного  процесуального права України;
 • Імплементація європейських стандартів у цивільне процесуальне законодавство України;
 • Вчення про джерела цивільного  процесуального права України;
 • Розвиток змагальних засад цивільного судочинства України;
 • Реалізація права на оскарження судових рішень в цивільному судочинстві Україні;
 • Методологія наукових досліджень в галузі цивільного процесуального права України.