Автори

Гринюк В. О.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 345

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 1369

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3240

Застосування арешту майна як способу забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 80

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 90

До питання класифікації підстав повідомлення особи про підозру

Рік: 2013
Прочитано: 107

Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 53

Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення

Рік: 2013
Прочитано: 61

Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 88

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 88

Окремі питання вдосконалення процесуального порядку повідомлення про підозру

Рік: 2013
Прочитано: 127

Проблемні питання підтримання державного обвинувачення у судових дебатах

Рік: 2013
Прочитано: 124

Функції прокурора на досудовому розслідуванні

Рік: 2013
Прочитано: 78

Підтримання державного обвинувачення прокурором під час судового розгляду

Рік: 2013
Прочитано: 65

Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при провадженні досудового слідства

Рік: 2012
Прочитано: 68

Становлення та еволюція незалежності судді у правовій доктрині і практиці

Рік: 2012
Прочитано: 62

Суд радянської доби

Рік: 2012
Прочитано: 132

Змагальність сторін як передумова незалежності суду

Рік: 2012
Прочитано: 59

Незалежність судді у кримінальному процесі України: Монографія

Рік: 2012
Прочитано: 79

Судоустрій України: Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 92

Обеспечение разумных сроков досудебного следствия в уголовном процессе Украины

Рік: 2012
Прочитано: 59

Незалежність судді у кримінальному процесі України: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 307

Деякі питання притягнення суддів господарських судів до дисциплінарної відповідальності

Рік: 2011
Прочитано: 89

Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності

Рік: 2010
Прочитано: 58

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 71

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 110

Судоустрій України: Робоча навчальна програма 2

Рік: 2010
Прочитано: 81

Складання процесуальних документів у кримінальних справах: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 82

Окремі питання дисциплінарної відповідальності суддів загальної юрисдикції

Рік: 2010
Прочитано: 80

Деякі аспекти особливого порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності як гарантії принципу їх незалежності

Рік: 2001
Прочитано: 72