Автори

Гринюк В. О.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 394

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 1695

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 4107

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 92

Застосування арешту майна як способу забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 87

Виконання вироку суду в частині цивільного позову в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 96

До питання класифікації підстав повідомлення особи про підозру

Рік: 2013
Прочитано: 114

Окремі питання вдосконалення процесуального порядку повідомлення про підозру

Рік: 2013
Прочитано: 134

Проблемні питання підтримання державного обвинувачення у судових дебатах

Рік: 2013
Прочитано: 130

Функції прокурора на досудовому розслідуванні

Рік: 2013
Прочитано: 86

Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 56

Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення

Рік: 2013
Прочитано: 67

Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 92

Підтримання державного обвинувачення прокурором під час судового розгляду

Рік: 2013
Прочитано: 71

Обеспечение разумных сроков досудебного следствия в уголовном процессе Украины

Рік: 2012
Прочитано: 67

Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при провадженні досудового слідства

Рік: 2012
Прочитано: 75

Становлення та еволюція незалежності судді у правовій доктрині і практиці

Рік: 2012
Прочитано: 64

Суд радянської доби

Рік: 2012
Прочитано: 134

Незалежність судді у кримінальному процесі України: Монографія

Рік: 2012
Прочитано: 87

Змагальність сторін як передумова незалежності суду

Рік: 2012
Прочитано: 66

Судоустрій України: Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 97

Незалежність судді у кримінальному процесі України: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 341

Деякі питання притягнення суддів господарських судів до дисциплінарної відповідальності

Рік: 2011
Прочитано: 92

Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності

Рік: 2010
Прочитано: 61

Окремі питання дисциплінарної відповідальності суддів загальної юрисдикції

Рік: 2010
Прочитано: 83

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 117

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 77

Судоустрій України: Робоча навчальна програма 2

Рік: 2010
Прочитано: 85

Складання процесуальних документів у кримінальних справах: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 88

Деякі аспекти особливого порядку притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності як гарантії принципу їх незалежності

Рік: 2001
Прочитано: 79