Автори

Дунаєвська Л. Г.


Публікації цього ж автора

Тактика проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, вчинених під час надання медичної допомоги

Рік: 2010
Прочитано: 77

Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів 2-го курсу факультету кібернетики)

Рік: 2010
Прочитано: 73

Дунаєвська Л.Г. Криміналістика. Робоча навчальна програма (ч. 2 Киміналістична тактика)

Рік: 2010
Прочитано: 69

Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину

Рік: 2010
Прочитано: 71

Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини

Рік: 2010
Прочитано: 115

Лікарські помилки та особливості їхньої кваліфікації під час розслідування злочинів, учинених медичними працівниками

Рік: 2010
Прочитано: 71

Слідчі версії на початковому етапі розслідування „медичних” злочинів

Рік: 2010
Прочитано: 63

Дунаєвська Л.Г. Правове регулювання медичної діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 64

Правове регулювання медичної діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 56

Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини

Рік: 2010
Прочитано: 61

Проблемні питання правового регулювання участі спеціаліста під час розслідування злочину

Рік: 2009
Прочитано: 59

Планування початкового етапу розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги

Рік: 2009
Прочитано: 67

Огляд медичних документів під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Рік: 2008
Прочитано: 74

Аналіз елементів криміналістичної характеристики злочинів, вчинених медичними працівниками

Рік: 2008
Прочитано: 79

Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми організації та проведення судових експертиз. Навчально-методичний комплекс (для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання (спеціалістів))

Рік: 2008
Прочитано: 107

Криміналістична сутність злочинів у сфері медицини в плебсологічному, як філософсько-правовому, розумінні

Рік: 2008
Прочитано: 79

Правознавство. Навчально-методичний комплекс (для студентів 4-го курсу факультету кібернетики денної та заочної форми навчання)

Рік: 2007
Прочитано: 86

Першочергові слідчі дії при розслідуванні злочинів, скоєних під час надання медичної допомоги

Рік: 2007
Прочитано: 64

Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”)

Рік: 2007
Прочитано: 76

Дунаєвська Л.Г. Актуальні проблеми організації та проведення судових експертиз. Навчально-методичний комплекс (для студентів юридичного факультету заочної форми навчання)

Рік: 2007
Прочитано: 92

Приводи та підстави для порушення кримінальних справ про злочини, вчинені медичними працівниками

Рік: 2007
Прочитано: 57

Правознавство. Робоча навчальна програма (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Облік і аудит”)

Рік: 2007
Прочитано: 45

Особливості методики розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Рік: 2006
Прочитано: 61

Висунення версій та планування розслідування злочинів, вчинених при наданні медичної допомоги

Рік: 2006
Прочитано: 76

Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги: автореф. дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.09

Рік: 2006
Прочитано: 62

Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги: дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.09

Рік: 2006
Прочитано: 67

Особливості призначення судово-медичної експертизи на стадії порушення кримінальних справ за фактом неналежного надання медичної допомоги

Рік: 2005
Прочитано: 58

Особливості порушення кримінальної справи щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Рік: 2004
Прочитано: 58

Проблеми використання спеціальних знань під час порушення кримінальних справ щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги

Рік: 2004
Прочитано: 88

Відомча перевірка як один із способів перевірки заяв та повідомлень про злочини, скоєні при наданні медичної допомоги

Рік: 2004
Прочитано: 90