Автори

Ізарова І. О.


Публікації цього ж автора

Принципи цивільного процесу ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 43

Региональные правила гражданского процесса в условиях полицивилизационной парадигмы современного мира

Рік: 2015
Прочитано: 45

New Concept of Civil Procedure in a Policivilization World

Рік: 2015
Прочитано: 50

Historical traditions of Ukrainian Civil Procedure

Рік: 2015
Прочитано: 51

Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення

Рік: 2015
Прочитано: 50

The European Regional Rules of Civil Procedure and Deepening Economic Relations Between Ukraine and the European Union

Рік: 2015
Прочитано: 58

Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 40

Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їх роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі

Рік: 2015
Прочитано: 36

Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 39

Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід ЄС та перспективи України

Рік: 2015
Прочитано: 72

Європейський порядок розгляду дрібних спорів: досвід та перспективи

Рік: 2015
Прочитано: 57

Європейська історична традиція цивільного процесу та загальна характеристика сучасного етапу розвитку цивільного процесу у європейських країнах

Рік: 2015
Прочитано: 56

Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure

Рік: 2015
Прочитано: 67

Інституційна система European Civil Procedur

Рік: 2015
Прочитано: 76

Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Рік: 2015
Прочитано: 41

Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію

Рік: 2015
Прочитано: 57

Formation of European Civil Procedure: Experience of EU Member States

Рік: 2015
Прочитано: 99

Реформування інституту забезпечення в цивільному процесі ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 44

Європейський досвід вирішення дрібних спорів в цивільному судочинстві

Рік: 2015
Прочитано: 85

Особливості надання правової допомоги у цивільному процесі ЄС та України: перспективи гармонізації

Рік: 2015
Прочитано: 40

Розвиток і значення Європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 36

Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі

Рік: 2015
Прочитано: 46

Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України : навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 64

Етапи та форми гармонізації цивільного процесу в світлі укладення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС

Рік: 2014
Прочитано: 40

Розвиток електронного судочинства в європейських країнах

Рік: 2014
Прочитано: 37

Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 39

Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика ЄСПЛ

Рік: 2014
Прочитано: 39

Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права

Рік: 2014
Прочитано: 56

Правова природа гармонізації цивільного процесуального права

Рік: 2014
Прочитано: 37

Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект Марселя Сторма

Рік: 2014
Прочитано: 45