Автори

Ізарова І. О.


Публікації цього ж автора

Принципи цивільного процесу ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 65

Региональные правила гражданского процесса в условиях полицивилизационной парадигмы современного мира

Рік: 2015
Прочитано: 71

New Concept of Civil Procedure in a Policivilization World

Рік: 2015
Прочитано: 76

Historical traditions of Ukrainian Civil Procedure

Рік: 2015
Прочитано: 76

Цивільний процес Європейського Союзу: проблеми визначення

Рік: 2015
Прочитано: 78

The European Regional Rules of Civil Procedure and Deepening Economic Relations Between Ukraine and the European Union

Рік: 2015
Прочитано: 82

Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 56

Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їх роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі

Рік: 2015
Прочитано: 48

Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 61

Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід ЄС та перспективи України

Рік: 2015
Прочитано: 151

Європейський порядок розгляду дрібних спорів: досвід та перспективи

Рік: 2015
Прочитано: 83

Європейська історична традиція цивільного процесу та загальна характеристика сучасного етапу розвитку цивільного процесу у європейських країнах

Рік: 2015
Прочитано: 89

Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure

Рік: 2015
Прочитано: 92

Інституційна система European Civil Procedur

Рік: 2015
Прочитано: 117

Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Рік: 2015
Прочитано: 56

Європейський досвід вирішення дрібних спорів в цивільному судочинстві

Рік: 2015
Прочитано: 129

Перші загальноєвропейські процедури захисту цивільних прав та їхня роль у гармонізації цивільного процесу в Європейському Союзі

Рік: 2015
Прочитано: 69

Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію

Рік: 2015
Прочитано: 103

Formation of European Civil Procedure: Experience of EU Member States

Рік: 2015
Прочитано: 260

Реформування інституту забезпечення в цивільному процесі ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 66

Особливості надання правової допомоги у цивільному процесі ЄС та України: перспективи гармонізації

Рік: 2015
Прочитано: 58

Розвиток і значення Європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до ЄС

Рік: 2015
Прочитано: 52

Етапи та форми гармонізації цивільного процесу в світлі укладення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС

Рік: 2014
Прочитано: 63

Розвиток електронного судочинства в європейських країнах

Рік: 2014
Прочитано: 61

Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 62

Закритий судовий розгляд справ в порядку цивільного судочинства: практика ЄСПЛ

Рік: 2014
Прочитано: 61

Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права

Рік: 2014
Прочитано: 79

Правова природа гармонізації цивільного процесуального права

Рік: 2014
Прочитано: 61

Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект Марселя Сторма

Рік: 2014
Прочитано: 63

Принципи транскордонного цивільного процесу ALI-UNIDROIT і її вплив на розвиток цивільного процесуального права

Рік: 2014
Прочитано: 205