Автори

Костюченко О. Ю.


Публікації цього ж автора

Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих

Рік: 2015
Прочитано: 65

Костюченко О.Ю. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні

Рік: 2015
Прочитано: 148

Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення

Рік: 2015
Прочитано: 83

Змагальність сторін під час досудового розслідування кримінального правопорушення в Україні

Рік: 2015
Прочитано: 70

Щодо можливості касаційного оскарження та перегляду ухвал, постановлених, в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні

Рік: 2015
Прочитано: 74

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 343

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» 2

Рік: 2014
Прочитано: 58

Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування

Рік: 2014
Прочитано: 60

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судоч

Рік: 2014
Прочитано: 92

Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство»

Рік: 2014
Прочитано: 83

Законність судового рішення в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру»

Рік: 2014
Прочитано: 59

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру

Рік: 2014
Прочитано: 76

Здійснення правосуддя та кримінального провадження в умовах проведенням антитерористичної операції

Рік: 2014
Прочитано: 72

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3222

Проблемні питання правового регулювання участі захисника у кримінальному провадженні (особливості реалізації права на прямий та перехресний допит свідків)

Рік: 2013
Прочитано: 54

Прямий та перехресний допит свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Рік: 2013
Прочитано: 48

Процессуальный порядок осуществления сторонами уголовного производства прямого и перекрестного допроса свидетелей, потерпевших и повышение его эффективности по Уголовному процессуальному кодексу Украины 2012 года

Рік: 2013
Прочитано: 52

Роль суду та сторін в проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Рік: 2013
Прочитано: 55

Робоча навчальна програма «Забезпечення законності судових рішень в кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне с

Рік: 2013
Прочитано: 70

Робоча навчальна програма «Адвокат у кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство»

Рік: 2013
Прочитано: 83

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 69

Процесуальні засоби забезпечення законності судових рішень в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 54

Прямий і перехресний допит свідків, потерпілих у судовому кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 63

Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції

Рік: 2012
Прочитано: 68

Основные тенденции реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины

Рік: 2012
Прочитано: 45

Реалізація принципу недоторканності особи в новому КПК України

Рік: 2012
Прочитано: 60

Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 71

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2012
Прочитано: 74

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2012
Прочитано: 81

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 78