Автори

Костюченко О. Ю.


Публікації цього ж автора

Змагальність сторін під час досудового розслідування кримінального правопорушення в Україні

Рік: 2015
Прочитано: 52

Щодо можливості касаційного оскарження та перегляду ухвал, постановлених, в порядку виконання судових рішень в кримінальному провадженні

Рік: 2015
Прочитано: 50

Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих

Рік: 2015
Прочитано: 42

Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення

Рік: 2015
Прочитано: 55

Костюченко О.Ю. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні

Рік: 2015
Прочитано: 96

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 174

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми участі адвоката у кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судоч

Рік: 2014
Прочитано: 65

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» 2

Рік: 2014
Прочитано: 34

Робоча навчальна програма «Кримінальне провадження на підставі угод» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство»

Рік: 2014
Прочитано: 61

Законність судового рішення в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру»

Рік: 2014
Прочитано: 42

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру

Рік: 2014
Прочитано: 50

Здійснення правосуддя та кримінального провадження в умовах проведенням антитерористичної операції

Рік: 2014
Прочитано: 44

Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування

Рік: 2014
Прочитано: 36

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 973

Проблемні питання правового регулювання участі захисника у кримінальному провадженні (особливості реалізації права на прямий та перехресний допит свідків)

Рік: 2013
Прочитано: 39

Прямий та перехресний допит свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Рік: 2013
Прочитано: 35

Процессуальный порядок осуществления сторонами уголовного производства прямого и перекрестного допроса свидетелей, потерпевших и повышение его эффективности по Уголовному процессуальному кодексу Украины 2012 года

Рік: 2013
Прочитано: 38

Роль суду та сторін в проведенні судового допиту обвинуваченого, свідків і потерпілих за новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Рік: 2013
Прочитано: 36

Процесуальні засоби забезпечення законності судових рішень в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 40

Прямий і перехресний допит свідків, потерпілих у судовому кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 39

Робоча навчальна програма «Забезпечення законності судових рішень в кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне с

Рік: 2013
Прочитано: 47

Робоча навчальна програма «Адвокат у кримінальному процесі України» для студентів - магістрів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Кримінальне судочинство»

Рік: 2013
Прочитано: 61

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 53

Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції

Рік: 2012
Прочитано: 49

Окремі аспекти вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 37

Основные тенденции реформирования уголовно-процессуального законодательства Украины

Рік: 2012
Прочитано: 32

Реалізація принципу недоторканності особи в новому КПК України

Рік: 2012
Прочитано: 35

Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 42

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2012
Прочитано: 49

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2012
Прочитано: 51