Автори

Костюченко О. Ю.


Публікації цього ж автора

Про доцільність запровадження окремого оскарження і перегляду постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України

Рік: 2007
Прочитано: 57

Окреме оскарження і перегляд постанов судді та ухвал суду в кримінальному судочинстві України

Рік: 2007
Прочитано: 54

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2007
Прочитано: 83

Робоча навчальна програма „Адвокатура в Україні” для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Рік: 2007
Прочитано: 66

Робоча навчальна програма „Адвокатура в Україні” для студентів денної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2007
Прочитано: 61

Робоча навчальна програма „Адвокатура в Україні” для студентів заочної форми навчання юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2007
Прочитано: 73

Робоча навчальна програма „Прокуратура України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2007
Прочитано: 83

Робоча навчальна програма „Судоустрій України” для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2007
Прочитано: 74

Проблемні питання участі прокурора в апеляційному провадженні в кримінальних справах

Рік: 2007
Прочитано: 59

Проблемні питання апеляційного оскарження у кримінальному процесі України

Рік: 2006
Прочитано: 44

Забезпечення права на захист обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого при апеляційному оскарженні судових рішень

Рік: 2006
Прочитано: 50

Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Рік: 2006
Прочитано: 65

Поняття та значення інституту апеляції у кримінальному процесі України

Рік: 2006
Прочитано: 52

Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України

Рік: 2006
Прочитано: 76

Апеляція прокурора на судові рішення у кримінальних справах

Рік: 2006
Прочитано: 71

Порядок і строки апеляційного оскарження у кримінальному судочинстві України

Рік: 2006
Прочитано: 58

Форма та зміст апеляції у кримінальному судочинстві України

Рік: 2006
Прочитано: 79

Об’єкт і предмет апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Рік: 2006
Прочитано: 164

Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рік: 2006
Прочитано: 82

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2006
Прочитано: 69

Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рік: 2006
Прочитано: 66

Вдосконалення процедури апеляційного оскарження у кримінальному процесі України

Рік: 2006
Прочитано: 68

Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: монографія

Рік: 2006
Прочитано: 467

Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України

Рік: 2005
Прочитано: 89

Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України

Рік: 2005
Прочитано: 49

Програма спецкурсу для студентів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Адвокатура в Україні"

Рік: 2005
Прочитано: 69

Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рік: 2004
Прочитано: 69

Програма спецкурсу "Актуальні проблеми діяльності адвокатури в Україні" для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рік: 2004
Прочитано: 76

Програма спецкурсу "Адвокатура в Україні" для студентів Фінансово-правового коледжу при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Рік: 2004
Прочитано: 76

Забезпечення права на захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного у кримінально-процесуальному законодавстві України

Рік: 2003
Прочитано: 53