Автори

Паламарчук Л. П.


Публікації цього ж автора

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 371

Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 305

Робоча навчальна програма з спецкурсу для магістрів ῍Особливості розслідування окремих видів злочинів῎

Рік: 2012
Прочитано: 97

Комп’ютерна програма як предмет злочинного посягання

Рік: 2012
Прочитано: 69

Оцінка комп’ютерної інформації як доказу

Рік: 2012
Прочитано: 79

Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм

Рік: 2010
Прочитано: 80

Робоча навчальна програма з дисципліни ῍Криміналістика (ч.3 Методика розслідування окремих видів злочинів῎)

Рік: 2010
Прочитано: 98

Робоча навчальна програма з дисципліни ῍Криміналістика (ч.2 Криміналістична тактика῎)

Рік: 2010
Прочитано: 98

Робоча навчальна програма з дисципліни ῍Криміналістика (ч.1 Криміналістична техніка)

Рік: 2010
Прочитано: 82

Робоча навчальна програма з дисципліни ῍Правова статистика῎

Рік: 2010
Прочитано: 74

Використання спеціальних знань у сфері використання комп’ютерних технологій

Рік: 2007
Прочитано: 82

Навчально-методичні рекомендації та завдання до практичних занять з курсу “Правова статистика”

Рік: 2007
Прочитано: 81

Розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій. Монографія

Рік: 2007
Прочитано: 79

Проблемні питання інформації як предмета правового регулювання

Рік: 2006
Прочитано: 66

Поняття комп’ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання

Рік: 2006
Прочитано: 60

Призначення судової експертизи: проблемні питання

Рік: 2006
Прочитано: 61

Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту магістерських робіт за спеціальністю “Правознавство”

Рік: 2006
Прочитано: 91

Методичні рекомендації з виконання, оформлення і захисту дипломних робіт за спеціальністю “Правознавство”

Рік: 2006
Прочитано: 75

Програма курсу “Інформатика та обчислювальна техніка”

Рік: 2006
Прочитано: 87

Програма курсу “Правова статистика” для студентів юридичного факультету

Рік: 2005
Прочитано: 84

Комп’ютерна інформація як предмет злочинного посягання

Рік: 2004
Прочитано: 54

Використання спеціальних знань у розслідуванні незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

Рік: 2004
Прочитано: 100

Криміналістична характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

Рік: 2004
Прочитано: 67

Основні напрямки боротьби з комп’ютерною злочинністю

Рік: 2004
Прочитано: 52

Криміналістичні заходи запобігання незаконному втручанню в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

Рік: 2004
Прочитано: 69

Криміналістична характеристика осіб, які скоюють злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

Рік: 2004
Прочитано: 64

Інформація як предмет правового регулювання

Рік: 2004
Прочитано: 88