Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Автореферат дис. ... доктора юрид. наук

Рік: 2015
Прочитано: 189

Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09

Рік: 2015
Прочитано: 171

Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів

Рік: 2015
Прочитано: 72

Влияние Устава уголовного судопроизводства на развитие института негласных следственных действий по УПК Украины 2012 г

Рік: 2015
Прочитано: 85

Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню

Рік: 2015
Прочитано: 62

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2015
Прочитано: 69

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 149

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення : наук.-практ. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 254

Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : монографія

Рік: 2015
Прочитано: 78

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій з метою організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування

Рік: 2015
Прочитано: 85

Проблемні питанння визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій як видів доказів у кримінальному провадженні

Рік: 2015
Прочитано: 73

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та співробітниками оперативних підрозділів: окремі проблемні питання

Рік: 2015
Прочитано: 80

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: проблемні питання

Рік: 2015
Прочитано: 79

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 394

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 378

Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп.

Рік: 2015
Прочитано: 421

Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 309

Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія

Рік: 2015
Прочитано: 235

Використання негласного співробітництва на стадії досудового розслідування

Рік: 2014
Прочитано: 86

Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення

Рік: 2014
Прочитано: 132

Проблеми визначення достовірності доказу як його властивості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2014
Прочитано: 66

Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 53

Основания проведения негласных следственных (розыскных) действий согласно Уголовного процессуального законодательста Украины

Рік: 2014
Прочитано: 56

Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості

Рік: 2014
Прочитано: 66

The impact of the Statute of criminal justice on the development of institute of use of undercoves investigation results according to Criminal procedure code of Ukraine

Рік: 2014
Прочитано: 100

Використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні

Рік: 2014
Прочитано: 74

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні : монографія

Рік: 2014
Прочитано: 87

Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення

Рік: 2014
Прочитано: 60

Щодо визначення безпосереднього суб'єкта проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 75

Оперативна установка як засіб забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 58