Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 59

Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Автореферат дис. ... доктора юрид. наук

Рік: 2015
Прочитано: 105

Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні: Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.09

Рік: 2015
Прочитано: 98

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення : наук.-практ. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 77

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій з метою організаційно-тактичного забезпечення досудового розслідування

Рік: 2015
Прочитано: 47

Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів

Рік: 2015
Прочитано: 45

Влияние Устава уголовного судопроизводства на развитие института негласных следственных действий по УПК Украины 2012 г

Рік: 2015
Прочитано: 41

Проблемні аспекти законодавчого визначення відомостей щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню

Рік: 2015
Прочитано: 44

Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : монографія

Рік: 2015
Прочитано: 47

Проблемні питанння визначення результатів негласних слідчих (розшукових) дій як видів доказів у кримінальному провадженні

Рік: 2015
Прочитано: 37

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та співробітниками оперативних підрозділів: окремі проблемні питання

Рік: 2015
Прочитано: 39

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні: проблемні питання

Рік: 2015
Прочитано: 37

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2015
Прочитано: 50

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 160

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 118

Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп.

Рік: 2015
Прочитано: 103

Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 126

Початковий етап розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія

Рік: 2015
Прочитано: 75

Використання негласного співробітництва на стадії досудового розслідування

Рік: 2014
Прочитано: 51

Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення

Рік: 2014
Прочитано: 65

Проблеми визначення достовірності доказу як його властивості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2014
Прочитано: 38

Асиметрія правил допустимості доказів за новим КПК України

Рік: 2014
Прочитано: 104

Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 34

Відомості щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню у кримінальному судочинстві

Рік: 2014
Прочитано: 54

Проблеми допустимості доказів за новим КПК України

Рік: 2014
Прочитано: 39

Основания проведения негласных следственных (розыскных) действий согласно Уголовного процессуального законодательста Украины

Рік: 2014
Прочитано: 35

Поняття та сутність достовірності доказу як його необхідної властивості

Рік: 2014
Прочитано: 47

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 55

Розслідування терористичних актів: навч. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 57

The impact of the Statute of criminal justice on the development of institute of use of undercoves investigation results according to Criminal procedure code of Ukraine

Рік: 2014
Прочитано: 52