Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 81

Використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні

Рік: 2014
Прочитано: 64

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні : монографія

Рік: 2014
Прочитано: 72

Процесуальні та криміналістичні засади розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: Монографія

Рік: 2014
Прочитано: 77

Значення зразків, отриманих в результаті проведення негласних заходів, передбачених КПК України

Рік: 2014
Прочитано: 52

Результати негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення

Рік: 2014
Прочитано: 57

Щодо визначення безпосереднього суб'єкта проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 73

Оперативна установка як засіб забезпечення провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 49

Нормативно-правова регламентація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні

Рік: 2014
Прочитано: 51

Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Рік: 2014
Прочитано: 161

Проблемні аспекти визначення переліку негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 52

Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 259

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 793

Розслідування економічних злочинів: навчал. посібн.

Рік: 2014
Прочитано: 282

Розслідування масових заворушень: навч. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 258

Розслідування терористичних актів: навч. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 208

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 1807

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 407

Елементи (стадії) кримінально-процесуального доказування

Рік: 2013
Прочитано: 55

Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК Україн

Рік: 2013
Прочитано: 50

Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей і документів за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 50

Социально-демографические признаки несовершеннолетнего правонарушителя как объекта криминалистического исследования

Рік: 2013
Прочитано: 65

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: проблемні питання правового регулювання

Рік: 2013
Прочитано: 63

Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 70

Щодо питання процесуальної форми отримання доказів

Рік: 2013
Прочитано: 65

Сутнісне призначення доказів у кримінальному процесі

Рік: 2013
Прочитано: 74

Допустимість доказу за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 96

Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чиним КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 40

Розслідування терористичного акту: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 77

Розслідування терористичного акту : метод. рекоменд.

Рік: 2013
Прочитано: 71