Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

Нормативно-правова регламентація зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у кримінальному провадженні

Рік: 2014
Прочитано: 56

Проблемні аспекти визначення переліку негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 54

Розслідування терористичних актів: навч. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 98

Процесуальні та криміналістичні засади розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: Монографія

Рік: 2014
Прочитано: 93

Асиметрія правил допустимості доказів за новим КПК України

Рік: 2014
Прочитано: 447

Відомості щодо негласних слідчих (розшукових) дій, що не підлягають розголошенню у кримінальному судочинстві

Рік: 2014
Прочитано: 96

Проблеми допустимості доказів за новим КПК України

Рік: 2014
Прочитано: 82

Щодо класифікації негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 90

Щодо визначення поняття результатів негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2014
Прочитано: 88

Значення зразків, отриманих в результаті проведення негласних заходів, передбачених КПК України

Рік: 2014
Прочитано: 59

Напрями використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Рік: 2014
Прочитано: 176

Процесуальні та криміналістичні засади початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 338

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 1628

Розслідування економічних злочинів: навчал. посібн.

Рік: 2014
Прочитано: 391

Розслідування масових заворушень: навч. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 810

Розслідування терористичних актів: навч. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 286

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3879

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінально-процесуальному доказуванні: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 568

Законодавче регулювання тимчасового доступу до речей і документів за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 58

Социально-демографические признаки несовершеннолетнего правонарушителя как объекта криминалистического исследования

Рік: 2013
Прочитано: 70

Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 74

Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чиним КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 44

К опередлению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание

Рік: 2013
Прочитано: 55

Допустимость доказательств согласно нового УПК Украины

Рік: 2013
Прочитано: 119

Щодо співвідношення понять «судови докази», «досудові докази» й «процесуальні докази» у кримінальному процесі України

Рік: 2013
Прочитано: 59

Належність доказів за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 60

К определению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание

Рік: 2013
Прочитано: 58

Терміни провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 73

Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2013
Прочитано: 62

Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2013
Прочитано: 58