Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

К опередлению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание

Рік: 2013
Прочитано: 50

Допустимость доказательств согласно нового УПК Украины

Рік: 2013
Прочитано: 94

Розслідування терористичного акту : метод. рекомендації

Рік: 2013
Прочитано: 84

Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 58

Розслідування масових заворушень: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 173

Щодо співвідношення понять «судови докази», «досудові докази» й «процесуальні докази» у кримінальному процесі України

Рік: 2013
Прочитано: 57

Належність доказів за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 56

К определению понятия доказательства и фактических данных, составляющих его содержание

Рік: 2013
Прочитано: 54

Терміни провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 70

Удосконалення процесуальної форми отримання доказів як один із чинників боротьби зі злочинністю

Рік: 2013
Прочитано: 131

Окремі положення нового КПК України щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2013
Прочитано: 57

Про питання удосконалення окремих норм нового КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2013
Прочитано: 55

Визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України: проблемні питання

Рік: 2013
Прочитано: 65

Розслідування масових заворушень: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 223

Розслідування терористичного акту: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 234

Розслідування терористичного акту: метод. рекоменд.

Рік: 2013
Прочитано: 168

Використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку для застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

Рік: 2012
Прочитано: 104

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обгрунтування проведення слідчих дій при розслідуванні економічних злочинів

Рік: 2012
Прочитано: 60

Щодо визначення змісту поняття «доказу» у кримінальному процесі України

Рік: 2012
Прочитано: 70

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа

Рік: 2012
Прочитано: 120

Характеристика злочинів у сфері оподаткування

Рік: 2012
Прочитано: 70

Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудовому слідстві

Рік: 2012
Прочитано: 54

Криміналістична тактика: щодо визначення поняття

Рік: 2012
Прочитано: 89

Співвідношення організації розслідування злочину та криміналістичної методики

Рік: 2012
Прочитано: 49

Фактичні підстави зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за проектом нового КПК України

Рік: 2012
Прочитано: 64

Щодо визначення поняття та змісту криміналістичної тактики як розділу науки криміналістики

Рік: 2012
Прочитано: 63

Щодо значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України

Рік: 2012
Прочитано: 58

Щодо визначення поняття «організація» в криміналістичній науці

Рік: 2012
Прочитано: 78

Щодо визначення поняття "організація" у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою

Рік: 2012
Прочитано: 70

Актуальні проблеми розслідування злочинів у сфері економіки та фінансів. Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 85