Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для обгрунтування проведення слідчих дій при розслідуванні економічних злочинів

Рік: 2012
Прочитано: 67

Щодо визначення змісту поняття «доказу» у кримінальному процесі України

Рік: 2012
Прочитано: 81

Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа

Рік: 2012
Прочитано: 134

Характеристика злочинів у сфері оподаткування

Рік: 2012
Прочитано: 77

Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудовому слідстві

Рік: 2012
Прочитано: 61

Фактичні підстави зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за проектом нового КПК України

Рік: 2012
Прочитано: 70

Щодо значення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві України

Рік: 2012
Прочитано: 67

Судебно-следственные действия как средства тактики при рассмотрении уголовных дел в суде

Рік: 2012
Прочитано: 65

Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 515

Морально-етичні засади проведення досудового слідства за матеріалами оперативно-розшукової діяльност

Рік: 2011
Прочитано: 57

Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення

Рік: 2011
Прочитано: 56

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для визначення тактики проведення слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 75

Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 98

До визначення поняття «доказу» за чинним КПК України

Рік: 2011
Прочитано: 74

Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази

Рік: 2011
Прочитано: 58

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів (Курс лекцій)

Рік: 2011
Прочитано: 119

Співвідношення організації і тактики слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 60

Щодо доцільності використання терміну «технологія» у криміналістичній науці

Рік: 2011
Прочитано: 83

Криміналістична та оперативно-розшукова інформація: поняття та співвідношення

Рік: 2011
Прочитано: 67

Зняття інформації з каналів зв’язку за чинним КПКта проектом нового КПК України: порівняльний аналіз

Рік: 2011
Прочитано: 62

Вимоги до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 95

Особливості документування зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії

Рік: 2010
Прочитано: 62

Щодо використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу у кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 63

Щодо співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 83

Аналіз сучасних поглядів на систему криміналістики

Рік: 2010
Прочитано: 80

Значення результатів зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії у формуванні кримінально-процесуальних доказів

Рік: 2010
Прочитано: 53

Методика розслідування терористичного акту

Рік: 2010
Прочитано: 63

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб.

Рік: 2010
Прочитано: 139

Щодо поняття «оперативно-розшукове супроводження проведення слідчих дій»

Рік: 2010
Прочитано: 73

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб.

Рік: 2010
Прочитано: 595