Автори

Сергєєва Д. Б.


Публікації цього ж автора

Теорія судових доказів. Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 109

Теорія кримінально-процесуального доказування. Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 83

Новації КПК України щодо альтернативних запобіжних заходів (не пов'язаних із позбавленням волі)

Рік: 2012
Прочитано: 46

Застава як від запобіжного заходу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2012
Прочитано: 53

Криміналістична тактика: щодо визначення

Рік: 2012
Прочитано: 57

Судебно-следственные действия как средства тактики при рассмотрении уголовных дел в суде

Рік: 2012
Прочитано: 57

Особливості розслідування злочинів у сфері фінансової діяльності. Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 69

Щодо визначення поняття «організація» в криміналістичній науці 2

Рік: 2012
Прочитано: 75

Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 379

Морально-етичні засади проведення досудового слідства за матеріалами оперативно-розшукової діяльност

Рік: 2011
Прочитано: 52

Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення

Рік: 2011
Прочитано: 47

Співвідношення організації і тактики слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 52

Щодо доцільності використання терміну «технологія» у криміналістичній науці

Рік: 2011
Прочитано: 72

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для визначення тактики проведення слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 61

Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 83

Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинів (Курс лекцій)

Рік: 2011
Прочитано: 96

До визначення поняття «доказу» за чинним КПК України

Рік: 2011
Прочитано: 62

Криміналістична та оперативно-розшукова інформація: поняття та співвідношення

Рік: 2011
Прочитано: 59

Зняття інформації з каналів зв’язку за чинним КПКта проектом нового КПК України: порівняльний аналіз

Рік: 2011
Прочитано: 52

Вимоги до матеріалів оперативно-розшукової діяльності, що використовуються в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 81

Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази

Рік: 2011
Прочитано: 49

Особливості документування зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії

Рік: 2010
Прочитано: 53

Щодо використання результатів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу у кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 61

Щодо співвідношення пізнання і доказування в кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 81

Аналіз сучасних поглядів на систему криміналістики

Рік: 2010
Прочитано: 74

Значення результатів зняття інформації з каналів зв’язку як слідчої дії у формуванні кримінально-процесуальних доказів

Рік: 2010
Прочитано: 48

Щодо поняття «оперативно-розшукове супроводження проведення слідчих дій»

Рік: 2010
Прочитано: 64

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб.

Рік: 2010
Прочитано: 120

Методика розслідування терористичного акту

Рік: 2010
Прочитано: 56

Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб.

Рік: 2010
Прочитано: 407