Автори

Сиза Н. П.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2015
Прочитано: 62

Cудоустрій України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2015
Прочитано: 101

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 74

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібн.

Рік: 2015
Прочитано: 454

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 345

Законний склад суду в кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 104

Завдання і повноваження суду у стадії виконання судових рішень

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 103

Європейські стандарти підготовки медіаторів

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 118

Завдання суду в стадії підготовчого провадження

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 79

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3240

Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 104

Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 65

Право на повноважний суд у кримінальному процесі України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 60

Особливості розгляду судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 78

Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 63

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 69

Дослідження доказів судом у кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 69

Презумпція невинува­тості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обстави­нами в Україні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 74

Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю укримінальному процесі України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 53

Склад суду у кримінальному провадженні в Україні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 74

Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 54

Cистема елементів права на справедливий суд

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 93

Презумпція невинуватості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в Україні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 66

Порівняльний кримінальний процес. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності «Правознавство»

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 83

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 79

Мета доказування у кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 97

Процесуальні гарантії прав особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 90

Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 99

Функція судового контролю згідно із проектом Кримінального процесуального кодексу України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 74

Нове у визначенні підсудності згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 73