Автори

Сиза Н. П.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2015
Прочитано: 38

Cудоустрій України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2015
Прочитано: 59

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 50

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібн.

Рік: 2015
Прочитано: 313

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 174

Завдання і повноваження суду у стадії виконання судових рішень

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 68

Європейські стандарти підготовки медіаторів

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 74

Завдання суду в стадії підготовчого провадження

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 40

Законний склад суду в кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2014
Прочитано: 42

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 975

Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 60

Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 46

Право на повноважний суд у кримінальному процесі України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 39

Особливості розгляду судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 53

Дослідження доказів судом у кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 40

Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2013
Прочитано: 48

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 53

Мета доказування у кримінальному провадженні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 55

Презумпція невинува­тості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обстави­нами в Україні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 38

Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю укримінальному процесі України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 38

Склад суду у кримінальному провадженні в Україні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 44

Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 35

Cистема елементів права на справедливий суд

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 58

Процесуальні гарантії прав особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 63

Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 56

Функція судового контролю згідно із проектом Кримінального процесуального кодексу України

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 44

Нове у визначенні підсудності згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 35

Порівняльний кримінальний процес. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності «Правознавство»

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 60

Презумпція невинуватості у стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в Україні

Автор: Сиза Н. П.
Рік: 2012
Прочитано: 46

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 52