Автори

Скригонюк М. І.


Публікації цього ж автора

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 298

Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 242

Нетрадиційна методика досудового розслідування злочинів

Рік: 2013
Прочитано: 68

Витоки тактики допиту підозрюваної особи зі сфери філософських знань

Рік: 2013
Прочитано: 75

Проблемні аспекти криміналістичної тактики: [монографія]

Рік: 2012
Прочитано: 45

Нова кримінальна процесуальна форма і перспективи розвитку криміналістики в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 61

Нова кримінально-процесуальна форма і перспективи розвитку криміналістики в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 57

Плебсологічний аналіз сучасного стану криміналістики в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 48

Феноменологія злочину (плебсологічний праксис): [колективна монографія]

Рік: 2011
Прочитано: 114

Дещо про плебсологічні модифікації сучасного стану криміналістики у контексті захисту прав та свобод людини в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 64

Права і свободи людини та європейські стандарти кримінального судочинства: новітні філософсько-правові погляди

Рік: 2009
Прочитано: 58

Криміналістика: [підручник]

Рік: 2009
Прочитано: 67

Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Криміналістика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Рік: 2009
Прочитано: 70

Державність і організована злочинна діяльність у плебсологічному (філософсько-правовому) осмисленні

Рік: 2008
Прочитано: 70

Філософсько-правовий контекст криміналістичної характеристики злочинів та її значення для методики розслідування

Рік: 2006
Прочитано: 82

Мотивація масових заворушень з позиції плебсопатології

Рік: 2006
Прочитано: 61

Філософсько-правова характеристика масових заворушень

Рік: 2006
Прочитано: 81

Національно-демографічні та юридичні аспекти агресивності юрби

Рік: 2006
Прочитано: 54

Криміналістика: методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Рік: 2006
Прочитано: 81

Слідчі ситуації і тактичні операції при розслідуванні масових заворушень

Рік: 2005
Прочитано: 69

Тактичні рішення в кримінальній справі про масові заворушення

Рік: 2005
Прочитано: 59

Розслідування масових заворушень

Рік: 2005
Прочитано: 65

Проблеми плебсології у криміналістиці у форматі особливої частини

Рік: 2005
Прочитано: 55

Проблеми плебсології у криміналістиці у форматі загальної частини

Рік: 2005
Прочитано: 63

Криміналістика: [навчальний посібник]

Рік: 2005
Прочитано: 47

Вплив плебсологічних процесів на утворення слідчих ситуацій

Рік: 2005
Прочитано: 68

Обставини, які необхідно встановити при розслідуванні масових заворушень

Рік: 2005
Прочитано: 47

Генезис суспільних (масових) заворушень і його правове обґрунтування

Рік: 2004
Прочитано: 83

Плебсологічне визначення суспільних (масових) заворушень

Рік: 2004
Прочитано: 90

Криміналістична термінологія: [навчальний посібник]

Рік: 2003
Прочитано: 56