Автори

Задоєнко О. В.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 394

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 4107

Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів

Рік: 2013
Прочитано: 76

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 72

Критика деяких положень ЦПК 2004 року з точки зору кодифікації законодавства

Рік: 2012
Прочитано: 78

Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 77

Проблемы кодификации гражданского процессуального законодательства Украины на современном этапе

Рік: 2012
Прочитано: 52

Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості

Рік: 2012
Прочитано: 72

Судоустрій України: Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 97

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 81

Основні принципи цивільного процесуального законодавства, закріплені у ЦПК 1929 р.

Рік: 2011
Прочитано: 70

Особливості кодифікації цивільного процесуального законодавства УСРР 1924 р.

Рік: 2011
Прочитано: 74

Кодифікація цивільного процесуального законодавства України: теоретичний аспект

Рік: 2011
Прочитано: 54

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 117

Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2010
Прочитано: 98

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 77

Судоустрій України: Робоча навчальна програма 2

Рік: 2010
Прочитано: 85

Складання процесуальних документів у кримінальних справах: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 88

Кодифікація цивільного процесуального законодавства України після здобуття незалежності та подальший його розвиток

Рік: 2010
Прочитано: 79

Роль суду в процесі доказування в цивільному судочинстві

Рік: 2009
Прочитано: 84