Автори

Задоєнко О. В.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 345

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3240

Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року в розрізі кодифікаційних процесів

Рік: 2013
Прочитано: 74

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 69

Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 71

Проблемы кодификации гражданского процессуального законодательства Украины на современном этапе

Рік: 2012
Прочитано: 50

Кодифікація як форма систематизації: деякі принципові особливості

Рік: 2012
Прочитано: 64

Судоустрій України: Робоча навчальна програма

Рік: 2012
Прочитано: 92

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 79

Критика деяких положень ЦПК 2004 року з точки зору кодифікації законодавства

Рік: 2012
Прочитано: 69

Кодифікація цивільного процесуального законодавства України: теоретичний аспект

Рік: 2011
Прочитано: 48

Основні принципи цивільного процесуального законодавства, закріплені у ЦПК 1929 р.

Рік: 2011
Прочитано: 61

Особливості кодифікації цивільного процесуального законодавства УСРР 1924 р.

Рік: 2011
Прочитано: 67

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 71

Актуальні проблеми судоустрою України: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 110

Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2010
Прочитано: 88

Судоустрій України: Робоча навчальна програма 2

Рік: 2010
Прочитано: 81

Складання процесуальних документів у кримінальних справах: Робоча навчальна програма

Рік: 2010
Прочитано: 82

Кодифікація цивільного процесуального законодавства України після здобуття незалежності та подальший його розвиток

Рік: 2010
Прочитано: 70

Роль суду в процесі доказування в цивільному судочинстві

Рік: 2009
Прочитано: 78