Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства: поняття та сутність

Рік: 2010
Прочитано: 42

Поняття організації оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 40

Щодо боротьби з корупцією у сучасних умовах розбудови України як правової демократичної держави

Рік: 2010
Прочитано: 52

Досудове розслідування: стан та засади реформування

Рік: 2010
Прочитано: 39

Роль оперативно-розшукової діяльності у кримінально-процесуальному доказуванні злочинів, пов’язаних з незаконною легалізацією автотранспорту

Рік: 2010
Прочитано: 39

Теорія відбиття та її значення для пізнання обставин злочину

Рік: 2010
Прочитано: 54

Складні питання, що виникають при призначенні судово-психіатричної експертизи

Рік: 2010
Прочитано: 38

Теорія доказів – методологічна основа оперативно-розшукового документування організованої злочинної діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 40

Взаємовідносини держави, суспільства і злочинності: боротьба чи протидія?

Рік: 2010
Прочитано: 54

Про співвідношення оперативно-розшукового забезпечення та оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства

Рік: 2010
Прочитано: 36

Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: Навч. посіб.

Рік: 2010
Прочитано: 45

Правові та організаційно-тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами: [монографія]

Рік: 2010
Прочитано: 29

Проект закону України “Про приватну детективну діяльність” потребує удосконалення

Рік: 2010
Прочитано: 39

Пошукові ознаки об’єктів оперативного пошуку: поняття та сутність

Рік: 2010
Прочитано: 56

Оперативна служба МВС України: участь у боротьбі із злочинами у сфері наркообігу: [навч. посіб.]

Рік: 2010
Прочитано: 38

Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій

Рік: 2010
Прочитано: 48

Попередження злочинів засобами оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 36

Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудових стадіях кримінального процесу

Рік: 2010
Прочитано: 36

Новий КПК України повинен ґрунтуватися на європейських стандартах і національних традиціях

Рік: 2010
Прочитано: 43

Теорія відбиття –– методологічна основа розробки теоретичних і практичних засад діяльності СБ України у сфері боротьби зі злочинністю

Рік: 2010
Прочитано: 53

Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2010
Прочитано: 56

Правові та організаційно-тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами: монографія

Рік: 2010
Прочитано: 94

Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами Оперативної служби МВС України: навч. посібник

Рік: 2010
Прочитано: 235

Рецензия на монографию Быргэу М. М. “Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности: важная прикладная задача современной правоохранительной системы”

Рік: 2009
Прочитано: 37

Судовий контроль за дотриманням конституційних прав людини у кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності: стан та перспективи розвитку

Рік: 2009
Прочитано: 43

Проблеми протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість засобами оперативно розшукової діяльності

Рік: 2009
Прочитано: 36

Оперативний пошук в контексті реформування кримінальної юстиції

Рік: 2009
Прочитано: 38

Міжнародна поліцейська енциклопедія

Рік: 2009
Прочитано: 90

Власний розсуд у сучасному кримінальному процесі

Рік: 2009
Прочитано: 39

Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі

Рік: 2009
Прочитано: 51