Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Взаємовідносини держави, суспільства і злочинності: боротьба чи протидія?

Рік: 2010
Прочитано: 78

Оперативно-розшукове супроводження кримінального судочинства в Україні: Навч. посіб.

Рік: 2010
Прочитано: 58

Правові та організаційно-тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами: [монографія]

Рік: 2010
Прочитано: 51

Проект закону України “Про приватну детективну діяльність” потребує удосконалення

Рік: 2010
Прочитано: 61

Пошукові ознаки об’єктів оперативного пошуку: поняття та сутність

Рік: 2010
Прочитано: 113

Оперативна служба МВС України: участь у боротьбі із злочинами у сфері наркообігу: [навч. посіб.]

Рік: 2010
Прочитано: 52

Прокурорський нагляд за законністю використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на досудових стадіях кримінального процесу

Рік: 2010
Прочитано: 51

Новий КПК України повинен ґрунтуватися на європейських стандартах і національних традиціях

Рік: 2010
Прочитано: 62

Теорія відбиття –– методологічна основа розробки теоретичних і практичних засад діяльності СБ України у сфері боротьби зі злочинністю

Рік: 2010
Прочитано: 70

Актуальне дослідження соціально-правових і кримінологічних проблем рецидивної злочинності в Україні: [монографія]

Рік: 2010
Прочитано: 148

Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2010
Прочитано: 83

Транснаціональна злочинність: тенденції та заходи протидії

Рік: 2010
Прочитано: 73

Вплив наукового надбання професора М. М. Михеєнка на розвиток теорії доказів у кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 71

Формування внутрішнього переконання слідчого при прийнятті процесуальних рішень на підставі матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 73

Щодо реформування досудового розслідування злочинів в Україні

Рік: 2010
Прочитано: 84

Правовий статус начальника слідчого відділу за чинним КПК України

Рік: 2010
Прочитано: 63

Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства: поняття та сутність

Рік: 2010
Прочитано: 69

Досудове розслідування: стан та засади реформування

Рік: 2010
Прочитано: 62

Про співвідношення оперативно-розшукового забезпечення та оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства

Рік: 2010
Прочитано: 54

Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій

Рік: 2010
Прочитано: 74

Попередження злочинів засобами оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2010
Прочитано: 58

Правові та організаційно-тактичні засади участі підрозділів оперативної служби МВС України у боротьбі з наркозлочинами: монографія

Рік: 2010
Прочитано: 199

Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами Оперативної служби МВС України: навч. посібник

Рік: 2010
Прочитано: 711

Рецензия на монографию Быргэу М. М. “Теоретико-управленческое понимание профилактики преступности: важная прикладная задача современной правоохранительной системы”

Рік: 2009
Прочитано: 53

Міжнародна поліцейська енциклопедія

Рік: 2009
Прочитано: 181

Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі

Рік: 2009
Прочитано: 118

Оперативно-розшукова діяльність: [навч. посіб.]

Рік: 2009
Прочитано: 58

Оперативно-розшукова профілактика у системі заходів попередження відмивання коштів в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 58

Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання

Рік: 2009
Прочитано: 48

Охорона інтелектуальної власності в Україні засобами кримінальної юстиції

Рік: 2009
Прочитано: 63