Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Корупція в Україні: нове антикорупційне законодавство та проблеми його практичної реалізації

Рік: 2009
Прочитано: 40

Досудове провадження в Україні: історія та перспективи

Рік: 2009
Прочитано: 39

Оперативно-розшукова діяльність: [навч. посіб.]

Рік: 2009
Прочитано: 40

Оперативно-розшукова профілактика у системі заходів попередження відмивання коштів в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 38

Методи пізнання в теорії ОРД

Рік: 2009
Прочитано: 38

Содержание оснований для производства следственных действий по УПК Украины

Рік: 2009
Прочитано: 42

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні господарських злочинів

Рік: 2009
Прочитано: 39

Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання

Рік: 2009
Прочитано: 35

Охорона інтелектуальної власності в Україні засобами кримінальної юстиції

Рік: 2009
Прочитано: 41

Внесок професора М. М. Михеєнка у теорію кримінально-процесуальних доказів

Рік: 2009
Прочитано: 46

Щодо поняття “доказ” за проектом нового Кримінально-процесуального кодексу України

Рік: 2009
Прочитано: 46

Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування: методологічні аспекти

Рік: 2009
Прочитано: 41

Особливості досудового провадження у справах про злочини проти інтелектуальної власності

Рік: 2009
Прочитано: 37

Криміналістика і оперативно-розшукова діяльність: взаємозв’язок та співвідношення (генезис і перспективи розвитку)

Рік: 2009
Прочитано: 40

Актуальне дослідження функції захисту в кримінальному судочинстві України

Рік: 2009
Прочитано: 48

Категоріальний апарат оперативно-розшукового документування

Рік: 2009
Прочитано: 40

Захист права інтелектуальної власності в мережі Іnternet за міжнародним та національним правом України

Рік: 2009
Прочитано: 40

Удосконалення кримінально-процесуальних гарантій державної таємниці

Рік: 2009
Прочитано: 47

Корупція в Україні: стан та заходи протидії

Рік: 2009
Прочитано: 41

Возбуждение уголовного дела по УПК Украины : проблемные вопросы

Рік: 2009
Прочитано: 56

Рейдерство: причини та заходи протидії

Рік: 2009
Прочитано: 37

Способи вчинення злочинів у кредитно-банківській сфері та їх значення для оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу

Рік: 2009
Прочитано: 44

Обоснование производства уголовно-процессуальных действий

Рік: 2009
Прочитано: 39

Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 52

Корупція і хабарництво на заочній формі навчання навчальних закладів МВС України та заходи протидії їм

Рік: 2009
Прочитано: 39

Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства на початку 20-х років 20-го століття

Рік: 2009
Прочитано: 38

Попередження незаконного обігу наркотиків у вищих навчальних закладах МВС та СБ України

Рік: 2009
Прочитано: 36

Оперативно-розшукова діяльність підрозділів органів внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану: проблеми правового регулювання

Рік: 2009
Прочитано: 39

Податок на додану вартість : генезис і проблеми протидії ухиленню від його сплати та незаконному відшкодуванню

Рік: 2009
Прочитано: 39

Основания назначения судебно-психиатрической экспертизы

Рік: 2009
Прочитано: 43