Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Корупція в Україні: нове антикорупційне законодавство та проблеми його практичної реалізації

Рік: 2009
Прочитано: 60

Досудове провадження в Україні: історія та перспективи

Рік: 2009
Прочитано: 57

Оперативно-розшукова діяльність: [навч. посіб.]

Рік: 2009
Прочитано: 58

Оперативно-розшукова профілактика у системі заходів попередження відмивання коштів в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 58

Методи пізнання в теорії ОРД

Рік: 2009
Прочитано: 67

Содержание оснований для производства следственных действий по УПК Украины

Рік: 2009
Прочитано: 59

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні господарських злочинів

Рік: 2009
Прочитано: 64

Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання

Рік: 2009
Прочитано: 48

Охорона інтелектуальної власності в Україні засобами кримінальної юстиції

Рік: 2009
Прочитано: 63

Внесок професора М. М. Михеєнка у теорію кримінально-процесуальних доказів

Рік: 2009
Прочитано: 84

Щодо поняття “доказ” за проектом нового Кримінально-процесуального кодексу України

Рік: 2009
Прочитано: 71

Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування: методологічні аспекти

Рік: 2009
Прочитано: 71

Особливості досудового провадження у справах про злочини проти інтелектуальної власності

Рік: 2009
Прочитано: 46

Криміналістика і оперативно-розшукова діяльність: взаємозв’язок та співвідношення (генезис і перспективи розвитку)

Рік: 2009
Прочитано: 70

Актуальне дослідження функції захисту в кримінальному судочинстві України

Рік: 2009
Прочитано: 76

Категоріальний апарат оперативно-розшукового документування

Рік: 2009
Прочитано: 56

Захист права інтелектуальної власності в мережі Іnternet за міжнародним та національним правом України

Рік: 2009
Прочитано: 59

Удосконалення кримінально-процесуальних гарантій державної таємниці

Рік: 2009
Прочитано: 63

Корупція в Україні: стан та заходи протидії

Рік: 2009
Прочитано: 61

Возбуждение уголовного дела по УПК Украины : проблемные вопросы

Рік: 2009
Прочитано: 69

Рейдерство: причини та заходи протидії

Рік: 2009
Прочитано: 60

Способи вчинення злочинів у кредитно-банківській сфері та їх значення для оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу

Рік: 2009
Прочитано: 67

Обоснование производства уголовно-процессуальных действий

Рік: 2009
Прочитано: 54

Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 67

Корупція і хабарництво на заочній формі навчання навчальних закладів МВС України та заходи протидії їм

Рік: 2009
Прочитано: 52

Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства на початку 20-х років 20-го століття

Рік: 2009
Прочитано: 58

Попередження незаконного обігу наркотиків у вищих навчальних закладах МВС та СБ України

Рік: 2009
Прочитано: 50

Оперативно-розшукова діяльність підрозділів органів внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану: проблеми правового регулювання

Рік: 2009
Прочитано: 58

Податок на додану вартість : генезис і проблеми протидії ухиленню від його сплати та незаконному відшкодуванню

Рік: 2009
Прочитано: 53

Основания назначения судебно-психиатрической экспертизы

Рік: 2009
Прочитано: 59