Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Щодо поняття “доказ” за проектом нового Кримінально-процесуального кодексу України

Рік: 2009
Прочитано: 71

Актуальне дослідження функції захисту в кримінальному судочинстві України

Рік: 2009
Прочитано: 81

Возбуждение уголовного дела по УПК Украины : проблемные вопросы

Рік: 2009
Прочитано: 72

Рейдерство: причини та заходи протидії

Рік: 2009
Прочитано: 60

Способи вчинення злочинів у кредитно-банківській сфері та їх значення для оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу

Рік: 2009
Прочитано: 67

Обоснование производства уголовно-процессуальных действий

Рік: 2009
Прочитано: 54

Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 67

Корупція і хабарництво на заочній формі навчання навчальних закладів МВС України та заходи протидії їм

Рік: 2009
Прочитано: 52

Оперативно-розшукове забезпечення кримінального судочинства на початку 20-х років 20-го століття

Рік: 2009
Прочитано: 58

Попередження незаконного обігу наркотиків у вищих навчальних закладах МВС та СБ України

Рік: 2009
Прочитано: 50

Податок на додану вартість : генезис і проблеми протидії ухиленню від його сплати та незаконному відшкодуванню

Рік: 2009
Прочитано: 53

Проблеми правового регулювання охорони інтелектуальної власності

Рік: 2009
Прочитано: 55

Оперативно-розшукове забезпечення розслідування терористичного акту із застосуванням вибухового пристрою

Рік: 2009
Прочитано: 65

Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю – важливий засіб забезпечення законності у цій сфері

Рік: 2009
Прочитано: 257

Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці: до визначення поняття

Рік: 2009
Прочитано: 54

Основні напрями протидії рейдерству як соціально-правовому явищу

Рік: 2009
Прочитано: 51

Комп’ютерна система як знаряддя вчинення злочину

Рік: 2009
Прочитано: 47

Доказування шахрайства з фінансовими ресурсами

Рік: 2009
Прочитано: 121

Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становлять державну таємницю

Рік: 2009
Прочитано: 55

Поняття кіберпростору як середовища вчення злочину

Рік: 2009
Прочитано: 78

Судовий контроль за дотриманням конституційних прав людини у кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності: стан та перспективи розвитку

Рік: 2009
Прочитано: 58

Проблеми протидії незаконному відшкодуванню податку на додану вартість засобами оперативно розшукової діяльності

Рік: 2009
Прочитано: 54

Оперативний пошук в контексті реформування кримінальної юстиції

Рік: 2009
Прочитано: 68

Власний розсуд у сучасному кримінальному процесі

Рік: 2009
Прочитано: 74

Корупція в Україні: нове антикорупційне законодавство та проблеми його практичної реалізації

Рік: 2009
Прочитано: 62

Досудове провадження в Україні: історія та перспективи

Рік: 2009
Прочитано: 57

Методи пізнання в теорії ОРД

Рік: 2009
Прочитано: 69

Содержание оснований для производства следственных действий по УПК Украины

Рік: 2009
Прочитано: 59

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні господарських злочинів

Рік: 2009
Прочитано: 67

Внесок професора М. М. Михеєнка у теорію кримінально-процесуальних доказів

Рік: 2009
Прочитано: 96