Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування: методологічні аспекти

Рік: 2009
Прочитано: 74

Особливості досудового провадження у справах про злочини проти інтелектуальної власності

Рік: 2009
Прочитано: 47

Криміналістика і оперативно-розшукова діяльність: взаємозв’язок та співвідношення (генезис і перспективи розвитку)

Рік: 2009
Прочитано: 74

Категоріальний апарат оперативно-розшукового документування

Рік: 2009
Прочитано: 57

Захист права інтелектуальної власності в мережі Іnternet за міжнародним та національним правом України

Рік: 2009
Прочитано: 60

Удосконалення кримінально-процесуальних гарантій державної таємниці

Рік: 2009
Прочитано: 63

Корупція в Україні: стан та заходи протидії

Рік: 2009
Прочитано: 66

Оперативно-розшукова діяльність підрозділів органів внутрішніх справ в умовах надзвичайного стану: проблеми правового регулювання

Рік: 2009
Прочитано: 58

Основания назначения судебно-психиатрической экспертизы

Рік: 2009
Прочитано: 60

Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниціна стадії порушення кримінальної справи

Рік: 2009
Прочитано: 73

Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці на стадії порушення кримінальної справи

Рік: 2009
Прочитано: 78

Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці у кримінальних справах проти основ національної безпеки України

Рік: 2009
Прочитано: 61

Поліграф: генезис і перспективи допустимості використання у кримінальному процесі та в оперативно-розшуковій діяльності

Рік: 2009
Прочитано: 74

Проблеми національної безпеки України потребують адміністративно правового врегулювання

Рік: 2008
Прочитано: 58

Корисне дослідження економічної безпеки та попередження злочинів в інвестиційній діяльності банківських і фінансових установ

Рік: 2008
Прочитано: 45

Рейдерство в Україні: проблеми кримінальної відповідальності

Рік: 2008
Прочитано: 56

Слідчі дії : поняття і класифікація

Рік: 2008
Прочитано: 77

Запобігання та протидія злочинам правоохоронними органами України: [монографія]

Рік: 2008
Прочитано: 57

Проект Закону “Про приватно-детективну діяльність” – важливий крок в удосконаленні правового регулювання підприємницької діяльності і захисту законних прав та інтересів людини

Рік: 2008
Прочитано: 65

Забезпечення змагальності на досудовому слідстві

Рік: 2008
Прочитано: 65

Роль творчої спадщини професора Е. О. Дідоренка в науковому розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу

Рік: 2008
Прочитано: 59

Правовідносини у сфері взаємодії органів досудового слідства та підрозділів, що здійснюють ОРД

Рік: 2008
Прочитано: 46

Проект Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” потребує подальшого удосконалення

Рік: 2008
Прочитано: 48

Кримінальна відповідальність за незаконні дії з платіжними картками потребує посилення

Рік: 2008
Прочитано: 50

Методологія науки оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2008
Прочитано: 53

Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку: [монографія]

Рік: 2008
Прочитано: 120

Проект нового Кримінально-процесуального кодексу України в контексті реформування органів кримінальної юстиції

Рік: 2008
Прочитано: 57

Взаємозв’язок мети та завдань ОРД і кримінального процесу: теоретико-правові проблеми

Рік: 2008
Прочитано: 74

Протидія організованій злочинності на каналі міжнародного студентського обміну

Рік: 2008
Прочитано: 51

Доказування у кримінальному процесі: гносеологічні і правові проблеми

Рік: 2008
Прочитано: 63