Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Розслідування масових заворушень: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 172

Сучасний тероризм: проблемні питання

Рік: 2013
Прочитано: 66

Дискреція у чинному КПК України як один із чинників зловживань

Рік: 2013
Прочитано: 70

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом

Рік: 2013
Прочитано: 59

Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу

Рік: 2013
Прочитано: 71

Прокурорский надзор за использованием материалов оперативно-розыскной деятельносати в ходе досудебного расследования в соответствии с новым КПК Украины

Рік: 2013
Прочитано: 56

Кримінально-процесуальні гарантії: до визначення поняття

Рік: 2013
Прочитано: 53

Криміналістичне забезпечення досудового провадження: проблеми теорії та практики

Рік: 2013
Прочитано: 61

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні

Рік: 2013
Прочитано: 52

Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики

Рік: 2013
Прочитано: 53

Доказування у кримінальному процесі: поняття, зміст, структура

Рік: 2013
Прочитано: 62

Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 72

Розслідування терористичного акту : метод. рекомендації

Рік: 2013
Прочитано: 84

Розслідування терористичного акту : метод. рекоменд.

Рік: 2013
Прочитано: 71

Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочин, учинені організованими злочинними угрупуваннями

Рік: 2013
Прочитано: 48

Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні

Рік: 2013
Прочитано: 50

Доступ до правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини

Рік: 2013
Прочитано: 61

Мета і завдання кримінального процесу

Рік: 2013
Прочитано: 57

Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершившего терористический акт с помощью самодельного взрывного устройства

Рік: 2013
Прочитано: 44

Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 58

Розслідування терористичного акту: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 77

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 68

Розслідування масових заворушень: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 223

Розслідування терористичного акту: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 234

Розслідування терористичного акту: метод. рекоменд.

Рік: 2013
Прочитано: 168

Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монограф.

Рік: 2012
Прочитано: 63

Криміналістична тактика: щодо визначення

Рік: 2012
Прочитано: 57

Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики в контексті нового КПК України

Рік: 2012
Прочитано: 59

Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції

Рік: 2012
Прочитано: 64

Відомий український вчений-правознавець та педагог Михайло Макарович Михеєнко (до 75-річчя з дня народження)

Рік: 2012
Прочитано: 80