Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом

Рік: 2013
Прочитано: 66

Методика виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з наданням послуг у сфері грального бізнесу

Рік: 2013
Прочитано: 71

Прокурорский надзор за использованием материалов оперативно-розыскной деятельносати в ходе досудебного расследования в соответствии с новым КПК Украины

Рік: 2013
Прочитано: 56

Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики

Рік: 2013
Прочитано: 53

Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 75

Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочин, учинені організованими злочинними угрупуваннями

Рік: 2013
Прочитано: 48

Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні

Рік: 2013
Прочитано: 50

Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершившего терористический акт с помощью самодельного взрывного устройства

Рік: 2013
Прочитано: 44

Розслідування масових заворушень: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 188

Розслідування терористичного акту : метод. рекомендації

Рік: 2013
Прочитано: 90

Розслідування терористичного акту : метод. рекоменд.

Рік: 2013
Прочитано: 77

Розслідування терористичного акту: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 79

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 68

Сучасний тероризм: проблемні питання

Рік: 2013
Прочитано: 67

Дискреція у чинному КПК України як один із чинників зловживань

Рік: 2013
Прочитано: 74

Кримінально-процесуальні гарантії: до визначення поняття

Рік: 2013
Прочитано: 57

Криміналістичне забезпечення досудового провадження: проблеми теорії та практики

Рік: 2013
Прочитано: 69

Проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні

Рік: 2013
Прочитано: 53

Доказування у кримінальному процесі: поняття, зміст, структура

Рік: 2013
Прочитано: 62

Доступ до правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини

Рік: 2013
Прочитано: 61

Мета і завдання кримінального процесу

Рік: 2013
Прочитано: 64

Негласные следственные (розыскные) действия как средства доказывания в уголовном процессе Украины

Рік: 2013
Прочитано: 60

Розслідування масових заворушень: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 255

Розслідування терористичного акту: навчальний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 265

Розслідування терористичного акту: метод. рекоменд.

Рік: 2013
Прочитано: 191

Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монограф.

Рік: 2012
Прочитано: 63

Криміналістична тактика: щодо визначення

Рік: 2012
Прочитано: 57

Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції

Рік: 2012
Прочитано: 64

Відомий український вчений-правознавець та педагог Михайло Макарович Михеєнко (до 75-річчя з дня народження)

Рік: 2012
Прочитано: 82

М.М. Михеенко «Доказывание в советском уголовном судопроизводстве» — фундаментальный научный труд по теории доказательств: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 95