Автори

Погорецький М. А.


Публікації цього ж автора

Внесок професора В. К. Лисиченка в розвиток кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2012
Прочитано: 63

Взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності і кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом

Рік: 2012
Прочитано: 57

Судебно-следственные действия как средства тактики при рассмотрении уголовных дел в суде

Рік: 2012
Прочитано: 57

М.М. Михеенко «Доказывание в советском уголовном судопроизводстве» — фундаментальный научный труд по теории доказательств: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 88

Новели проекту нового КПК України щодо стадії досудового розслідування й заходи забезпечення їх реалізації в правозастосовній діяльності

Рік: 2012
Прочитано: 60

Право на справедливий суд

Рік: 2012
Прочитано: 49

Судовий контроль за законністю обрання запобіжного заходу взяття під варту

Рік: 2012
Прочитано: 105

Удосконалення взаємозв'язку оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування в новому КПК України та його реалізація в діяльності СБ України : проблемні питання

Рік: 2012
Прочитано: 72

Кримінально-процесуальна форма

Рік: 2012
Прочитано: 47

Судова влада у системі гілок влади в Україні

Рік: 2012
Прочитано: 64

Механізм забезпечення прав учасників кримінального процесу

Рік: 2012
Прочитано: 54

Судова влада в Україні: до визначення поняття

Рік: 2012
Прочитано: 112

Кіберзлочини: до визначення поняття

Рік: 2012
Прочитано: 128

Оперативно-розшукова діяльність

Рік: 2012
Прочитано: 62

Проблемні аспекти використання інформації, отриманої від конфідентів, в інтересах кримінального судочинства

Рік: 2012
Прочитано: 87

Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю

Рік: 2012
Прочитано: 58

Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадженя

Рік: 2012
Прочитано: 61

Збірка взірців процесуальних документів та коментарі до них

Рік: 2012
Прочитано: 178

Впровадження інституту негласних (розшукових) слідчих дій в правозастосовну практику

Рік: 2012
Прочитано: 114

Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків

Рік: 2012
Прочитано: 69

Оперативно-розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини в минулі роки : монографія

Рік: 2012
Прочитано: 67

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 70

Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 379

Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика): монографія

Рік: 2012
Прочитано: 174

Оперативно-розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини в минулі роки: монографія

Рік: 2012
Прочитано: 198

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т.

Рік: 2012
Прочитано: 411

Гуманізація кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: проблемні питання

Рік: 2011
Прочитано: 63

Докази у кримiнальному процесi: проблемнi питання

Рік: 2011
Прочитано: 50

Щодо організації оперативно-розшукового документування незаконного відшкодування податку на додану вартість

Рік: 2011
Прочитано: 76

Наукові досягнення України: Довідник Т. 1

Рік: 2011
Прочитано: 45