Автори

Кучинська О. П.


Публікації цього ж автора

Застосування відео конференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика

Рік: 2015
Прочитано: 68

Procedural detention as one of the grounds for recognizing a person to be suspected

Рік: 2015
Прочитано: 81

Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини

Рік: 2015
Прочитано: 72

Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права

Рік: 2015
Прочитано: 68

Нагляд прокурора за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування в Iталії у світлі практики ЄСПЛ

Рік: 2015
Прочитано: 64

Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : теорія і практика : монографія / І. В. Черниченко ; за заг. ред. О.П. Кучинської. – К.: Алерта, 2015. – 272 с.

Рік: 2015
Прочитано: 95

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 394

Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство

Рік: 2014
Прочитано: 72

Свобода та особиста недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини

Рік: 2014
Прочитано: 82

Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки

Рік: 2014
Прочитано: 70

Загальна характеристика засади кримінального провадження «Повага до людської гідності»

Рік: 2014
Прочитано: 77

Окремі праксеологічні аспекти застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України

Рік: 2014
Прочитано: 51

Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти

Рік: 2014
Прочитано: 121

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення.

Рік: 2014
Прочитано: 213

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 1695

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 4106

Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : [монографія]

Рік: 2013
Прочитано: 151

Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія

Рік: 2013
Прочитано: 82

Деякі аспекти втілення принципу свободи та особистої недоторканності у новому КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 143

Процесуальний статус свідка: деякі особливості за новим КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 60

Свідок та момент набуття ним процесуального статусу

Рік: 2013
Прочитано: 65

Право на те, щоб не піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню

Рік: 2013
Прочитано: 107

Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія

Рік: 2013
Прочитано: 593

Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія

Рік: 2013
Прочитано: 395

Гарантії забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження

Рік: 2012
Прочитано: 118

Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження

Рік: 2012
Прочитано: 61

Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі

Рік: 2012
Прочитано: 138

Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі

Рік: 2012
Прочитано: 57

Системність принципів кримінального провадження як визначальний фактор їх ефективного регуляторного впливу на кримінально-процесуальні правовідносини

Рік: 2012
Прочитано: 97

Поняття та структура механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження

Рік: 2012
Прочитано: 69