Автори

Плахотнік О. В.


Публікації цього ж автора

Особливості досудового розслідування у районі проведення антитерористичної операції, в умовах воєнного, надзвичайного стану

Рік: 2015
Прочитано: 39

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 155

Актуальные проблемы пробации в системе непрерывного образования

Рік: 2014
Прочитано: 52

Формирование правосознания и правовой культуры личности

Рік: 2014
Прочитано: 47

Нормативно-правове регулювання конституційного права громадян України братии участь у референдумах

Рік: 2014
Прочитано: 49

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 786

Правовые реформы по производству европейских стандартов пробации и ювенальной пробации в Украине

Рік: 2013
Прочитано: 34

Перспективы создания службы пробации в Украине и ее влияние на уголовный процесс

Рік: 2013
Прочитано: 33

Эволюция системных исследований права

Рік: 2012
Прочитано: 49

Непрерывность правового образования и воспитания в структуре социализации молодежи

Рік: 2012
Прочитано: 34

Continuity of legal education and upbringing as part of socialization of young people

Рік: 2012
Прочитано: 46

Реформування кримінального процесу України та реалізація конституційного права людини на захист в умовах впровадження європейських стандартів судочинства

Рік: 2012
Прочитано: 32

Модернізація освітнього процесу у вищій школі на основі компетентнісного підходу

Рік: 2012
Прочитано: 41

Geneza reform prawnych w sakresie wdrazania europejskich standartow probacji juwenalnej na Ukrainie

Рік: 2012
Прочитано: 51

Проблеми і перспективи розвитку класичного університету

Рік: 2011
Прочитано: 33

Перспективные стратегии непрерывности юридического образования в высшей школе

Рік: 2011
Прочитано: 33

Prospective strategies for lifelong education in the higher education system

Рік: 2011
Прочитано: 47

Роль глобалізаційних процесів у розвитку правової освіти

Рік: 2011
Прочитано: 35

Развитие системы высшего образования как важнейший элемент обеспечения безопасности страны

Рік: 2011
Прочитано: 31

Особенности личностно-ориентированного воспитания студентов в социокультурной среде вуза

Рік: 2011
Прочитано: 33

Правовий захист дитинства:міжнародні та українські виміри

Рік: 2011
Прочитано: 46

Развитие системы высшего образования как одна из важнейших проблем современности

Рік: 2011
Прочитано: 32

Нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності

Рік: 2011
Прочитано: 31

Організаційна структура наукових досліджень в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 44

Культурологический подход как результат исследований права

Рік: 2011
Прочитано: 31

Cultorological way as the result of law systemate research development

Рік: 2011
Прочитано: 56

Problems of legal protection of children in Ukraine

Рік: 2011
Прочитано: 47

Соотношение и взаимодействие понятий культуры, права и правовой культуры

Рік: 2011
Прочитано: 42

Забезпечення в Україні конституційного права громадян брати участь у місцевих референдумах

Рік: 2010
Прочитано: 34

Теоретичні засади дослідження конституційного права брати участь у референдумах

Рік: 2010
Прочитано: 42