Автори

Прилуцький С. В.


Публікації цього ж автора

Судове право як концептуальна основа судової влади України

Рік: 2015
Прочитано: 76

Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії

Рік: 2015
Прочитано: 73

Вплив громадянського суспільства на становлення судової влади в Україні

Рік: 2015
Прочитано: 71

Науково-правовий висновок щодо питань відповідальності суддів у контексті відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення влади»

Рік: 2015
Прочитано: 53

Політика судової влади та судова політика: теоретико-правові проблеми співвідношення

Рік: 2015
Прочитано: 72

Нариси до концепції реформи судової влади України

Рік: 2015
Прочитано: 54

Децентралізація судової системи України як інноваційний шлях у забезпеченні доступного судового захисту

Рік: 2015
Прочитано: 84

Суд як ключова категорія та визначальний феномен судового права

Рік: 2015
Прочитано: 71

Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції та кримінології в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 82

Судебный контроль в механизме уголовной юстиции Украины и Молдовы: сравнительно-правовой аспект

Рік: 2014
Прочитано: 66

Международный суд: место и роль в развитии современной цивилизации

Рік: 2014
Прочитано: 84

Конституювання судової влади України: виклики сьогодення та шляхи їх вирішення

Рік: 2014
Прочитано: 55

Протидія злочинам у сфері службової діяльності

Рік: 2014
Прочитано: 85

Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції

Рік: 2014
Прочитано: 155

Возникновение института международного суда и его роль в истории развития древнего общества

Рік: 2013
Прочитано: 66

Міжнародний суд в історії цивілізаційного розвитку людства: правова природа та шлях еволюції

Рік: 2013
Прочитано: 116

Безпосередня участь народу України при здійсненні правосуддя

Рік: 2013
Прочитано: 82

Прямое участие народа при осуществлении правосудия: проблемы законодательного регулирования в Украине

Рік: 2013
Прочитано: 54

Прокуратура Украины в условиях поиска нового концептуального содержания

Рік: 2013
Прочитано: 56

Конституціоналізація системи правосуддя: актуальні проблеми теорії та практики

Рік: 2013
Прочитано: 81

Проблеми теорії конституційного права

Рік: 2013
Прочитано: 78

Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України

Рік: 2013
Прочитано: 84

Наукові погляди М. М. Михеєнка щодо прямої участі народу при здійсненні правосуддя та їх реалізація у сучасному кримінальному процесі України

Рік: 2013
Прочитано: 111

Актуальні питання реалізації права на свободу та особисту недоторканість в умовах реформування кримінальної юстиції України

Рік: 2012
Прочитано: 135

Пряме народовладдя при здійсненні судової влади: порівняльно-правовий аспект

Рік: 2012
Прочитано: 59

Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: проблеми теорії та практики

Рік: 2012
Прочитано: 88

Пряме народовладдя при здійсненні судової влади: історія виникнення та розвиток в епоху античності

Рік: 2012
Прочитано: 87

Суд як самостійна форма народовладдя у механізмі публічної влади

Рік: 2012
Прочитано: 66

Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади

Рік: 2012
Прочитано: 69

Доступ до судових рішень

Рік: 2012
Прочитано: 57