Автори

Прилуцький С. В.


Публікації цього ж автора

Перспективи впровадження мирового суду в умовах реформування судочинства України

Рік: 2010
Прочитано: 59

Кримінальне переслідування: актуальні проблеми реалізації в умовах формування громадянського суспільства в Україні

Рік: 2009
Прочитано: 82

Самоорганізація судової влади як новітній правовий інститут розвинутої демократії

Рік: 2009
Прочитано: 71

Притягнення як обвинуваченого: проблеми забезпечення законності у міжнародно-правовому аспекті

Рік: 2009
Прочитано: 47

Висновок до законопроекту „Про судоустрій і статус суддів”

Рік: 2009
Прочитано: 56

Незалежність суддів та політика судової влади: правова природа, місце та роль у правовій системі держави

Рік: 2008
Прочитано: 70

Суддівське самоврядування як самостійна форма організації судової влади

Рік: 2008
Прочитано: 55

Професійна кар’єра та оцінка роботи судді: вітчизняний досвід та проблеми реалізації

Рік: 2008
Прочитано: 52

Політика судової влади: правова природа, місце та роль у політичній системі держави

Рік: 2008
Прочитано: 43

Судове право, як теоретико-правова основа судової влади України

Рік: 2008
Прочитано: 51

Кадрове забезпечення судової влади: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, вітчизняні реалії

Рік: 2008
Прочитано: 44

Право на професійну кар’єру як самостійна складова статусу судді

Рік: 2008
Прочитано: 56

Кримінальна юстиція в Україні: правова природа, шлях реформи та відродження

Рік: 2007
Прочитано: 44

Свідок у кримінальному процесі: актуальні проблеми конкуренції статусу

Рік: 2007
Прочитано: 72

Теорія судової влади (судове право): шлях становлення та перспективи розвитку в Україні

Рік: 2007
Прочитано: 68

Самоорганізація судової влади та суддівське самоврядування: правові механізми незалежності суддів

Рік: 2007
Прочитано: 63

Судова влада: шлях боротьби за незалежність

Рік: 2007
Прочитано: 68

Професійна кар’єра судді

Рік: 2007
Прочитано: 60

Формування суддівського корпусу

Рік: 2007
Прочитано: 73

Академія суддів України

Рік: 2007
Прочитано: 72

Верховний Суд України

Рік: 2007
Прочитано: 120

Голова суду

Рік: 2007
Прочитано: 63

Кваліфікаційні комісії суддів

Рік: 2007
Прочитано: 44

Суддівське самоврядування

Рік: 2007
Прочитано: 62

Таємниця досудового слідства Великий енциклопедичний юридичний словник

Рік: 2007
Прочитано: 79

Державна судова адміністрація

Рік: 2007
Прочитано: 61

Допустимість доказі

Рік: 2007
Прочитано: 55

Присяга судді

Рік: 2007
Прочитано: 49

Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України

Рік: 2006
Прочитано: 56

Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: порівняльно-правовий аспект

Рік: 2006
Прочитано: 77