Автори

Кучинська О. П.


Публікації цього ж автора

Деякі питання забезпечення прав свідків у кримінальному процесі України

Рік: 2012
Прочитано: 64

Забезпечення права на захист та кваліфіковану правову допомогу в кримінальному провадженні

Рік: 2012
Прочитано: 80

Понятие системы принципов уголовного процесса

Рік: 2012
Прочитано: 105

Механізм забезпечення прав особи в кримінальному процесі

Рік: 2012
Прочитано: 90

Некоторые особенности участия потерпевших в уголовном производстве по новому Уголовному процессуальному кодексу Украины

Рік: 2012
Прочитано: 44

Принцип невтручання в особисте і приватне життя особи

Рік: 2012
Прочитано: 93

Методичні рекомендації до навчального курсу для суддів по темі “Затримання та взяття під варту: особливості застосування”

Рік: 2012
Прочитано: 168

Реалізація прав потерпілих за новим КПК України

Рік: 2012
Прочитано: 54

Особливості участі потерпілих у кримінальних справах про торгівлю людьми

Рік: 2012
Прочитано: 53

Право на захист та кваліфіковану правову допомогу у кримінальному провадженні

Рік: 2012
Прочитано: 62

Принцип свободи та особистої недоторканності людини

Рік: 2012
Прочитано: 50

Показання свідків як джерело доказів у кримінальному провадженні

Рік: 2012
Прочитано: 53

Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки

Рік: 2011
Прочитано: 57

Чи можливо встановити об’єктивну істину в кримінальному процесі [Електронний ресурс]

Рік: 2011
Прочитано: 78

Принцип справедливости и уголовно-процессуальное законодательство

Рік: 2011
Прочитано: 49

Значення кваліфікаційного рівня суддів у забезпеченні прав учасників судового процесу

Рік: 2011
Прочитано: 43

Деякі питання оскарження судових рішень в кримінальному процесі як конституційна засада судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 118

Презумпція невинуватості: проблеми пояснення під час викладання кримінально-процесуального права України

Рік: 2011
Прочитано: 56

Некоторые вопросы обеспечения прав потерпевших в уголовном процессе

Рік: 2011
Прочитано: 67

Диспозитивность как принцип уголовного процесса

Рік: 2011
Прочитано: 59

Окремі питання гуманізації принципів кримінального судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 59

Отдельные вопросы реформирования уголовно-процессуального законодательства

Рік: 2011
Прочитано: 56

Проблемы защиты конституционных прав участников уголовного судопроизводства

Рік: 2011
Прочитано: 53

Забезпечення прав підозрюваного (обвинуваченого) при проведенні негласних слідчих дій

Рік: 2011
Прочитано: 58

Кримінально-процесуальне законодавство України та міжнародні стандарти з прав людини

Рік: 2011
Прочитано: 66

Проблеми розгляду заяв про відводи в кримінальному процесі України

Рік: 2010
Прочитано: 54

Деякі проблеми захисту прав потерпілих за кримінально-процесуальним законодавством України та Російської Федерації

Рік: 2010
Прочитано: 88

До питання про внутрішнє переконання судді

Рік: 2010
Прочитано: 54

Прецедент: історія і сучасність

Рік: 2010
Прочитано: 52

Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів

Рік: 2010
Прочитано: 70