Автори

Шумило М. Є.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 135

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 702

Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення

Рік: 2013
Прочитано: 30

Досудові і судові докази у КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 33

Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормальної моделі

Рік: 2013
Прочитано: 36

Загальне поняття доказів у КПК України (наукова інтерпретація нормативної моделі)

Рік: 2013
Прочитано: 27

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 41

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 41

Поняття доказів в КПК України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі

Рік: 2012
Прочитано: 27

Поняття доказів у новому КПК України (інтерпретація нової моделі)

Рік: 2012
Прочитано: 22

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування)

Рік: 2012
Прочитано: 34

Оперативно - розшукова діяльність – нова форма досудового розслідування

Рік: 2012
Прочитано: 27

Вдосконалення нормативної моделі накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку

Рік: 2012
Прочитано: 31

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України ( проблеми унормування і правозастосування)

Рік: 2012
Прочитано: 37

Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування : Монографія

Рік: 2012
Прочитано: 32

Непрямі докази в кримінальному процесі : Монографія

Рік: 2012
Прочитано: 39

Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України

Рік: 2012
Прочитано: 29

Науково–практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 108

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т.

Рік: 2012
Прочитано: 146

Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі

Рік: 2011
Прочитано: 37

Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі

Рік: 2011
Прочитано: 33

Лисиченко В.К. - вчений і педагог

Рік: 2011
Прочитано: 31

Взаимосвязь оперативно-розыскных и следственных действий

Рік: 2011
Прочитано: 26

Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв’язок і розбіжність ( гносеологічна і правова природа)

Рік: 2011
Прочитано: 39

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування – передумова для зміни форми кримінального процесу

Рік: 2011
Прочитано: 29

Оперативно-розшукова і кримінально-процесуальна діяльність – нова форма досудового розслідування в проекті КПК України

Рік: 2011
Прочитано: 27

Економічна безпека як складова національної безпеки

Рік: 2011
Прочитано: 31

Умови виправданості рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ

Рік: 2010
Прочитано: 36

Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням

Рік: 2010
Прочитано: 24

Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві

Рік: 2010
Прочитано: 27