Автори

Шумило М. Є.


Публікації цього ж автора

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 319

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 2566

Докази досудового і судового провадження в КПК України: співвідношення та їх функціональне призначення

Рік: 2013
Прочитано: 68

Досудові і судові докази у КПК України

Рік: 2013
Прочитано: 69

Поняття «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормальної моделі

Рік: 2013
Прочитано: 72

Загальне поняття доказів у КПК України (наукова інтерпретація нормативної моделі)

Рік: 2013
Прочитано: 59

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 68

Поняття доказів в КПК України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі

Рік: 2012
Прочитано: 61

Оперативно - розшукова діяльність – нова форма досудового розслідування

Рік: 2012
Прочитано: 52

Вдосконалення нормативної моделі накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв'язку

Рік: 2012
Прочитано: 69

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України ( проблеми унормування і правозастосування)

Рік: 2012
Прочитано: 61

Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування : Монографія

Рік: 2012
Прочитано: 62

Непрямі докази в кримінальному процесі : Монографія

Рік: 2012
Прочитано: 145

Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України

Рік: 2012
Прочитано: 63

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2012
Прочитано: 75

Поняття доказів у новому КПК України (інтерпретація нової моделі)

Рік: 2012
Прочитано: 55

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування)

Рік: 2012
Прочитано: 123

Науково–практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 271

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т.

Рік: 2012
Прочитано: 513

Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі

Рік: 2011
Прочитано: 83

Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі

Рік: 2011
Прочитано: 75

Оперативно-розшукова і кримінально-процесуальна діяльність – нова форма досудового розслідування в проекті КПК України

Рік: 2011
Прочитано: 46

Економічна безпека як складова національної безпеки

Рік: 2011
Прочитано: 58

Лисиченко В.К. - вчений і педагог

Рік: 2011
Прочитано: 77

Взаимосвязь оперативно-розыскных и следственных действий

Рік: 2011
Прочитано: 73

Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв’язок і розбіжність ( гносеологічна і правова природа)

Рік: 2011
Прочитано: 78

Оперативно-розшукові заходи в структурі досудового розслідування – передумова для зміни форми кримінального процесу

Рік: 2011
Прочитано: 57

Умови виправданості рішень у стані ризику про проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами органів внутрішніх справ

Рік: 2010
Прочитано: 81

Способи компенсації моральної шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням

Рік: 2010
Прочитано: 55

Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві

Рік: 2010
Прочитано: 52