Автори

Шумило М. Є.


Публікації цього ж автора

Проблемы реализации права на судебную защиту в досудебном расследовании

Рік: 2007
Прочитано: 52

Проблемы устранения инквизиционности в уголовном процессе Украины

Рік: 2007
Прочитано: 64

Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве

Рік: 2006
Прочитано: 89

Нова форма досудового розслідування – гарантія права обвинуваченого на кваліфікований захист

Рік: 2006
Прочитано: 54

Научные основы реформирования уголовно-процессуального законодательства в Украине

Рік: 2006
Прочитано: 44

Кримінально-процесуальна реституція як спосіб відшкодування шкоди, завданої особі незаконним кримінальним переслідуванням 1

Рік: 2006
Прочитано: 55

Відповідальність слідчого за порушення норм кримінально-процесуального законодавства

Рік: 2006
Прочитано: 77

Взаимосвязь и противоречия в уголовно-правовых уголовно-процессуальных отношениях

Рік: 2006
Прочитано: 63

Мифы и реальности реформ в уголовном судопроизводстве Украины

Рік: 2006
Прочитано: 63

К вопросу о принципе ответственности государства перед личностью в уголовном судопроизводстве

Рік: 2006
Прочитано: 68

Про реформування судово-експертної діяльності в Україні

Рік: 2005
Прочитано: 53

Проект КПК не готов

Рік: 2005
Прочитано: 54

Проблеми реформування досудового розслідування

Рік: 2005
Прочитано: 52

Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві

Рік: 2005
Прочитано: 67

Наукова робота – важлива складова діяльності сучасного університету

Рік: 2005
Прочитано: 84

Кримінально-процесуальне право України

Рік: 2003
Прочитано: 58

Пред’явлення обвинувачення 2

Рік: 2003
Прочитано: 51

Публічне обвинувачення 2

Рік: 2003
Прочитано: 71

Реабілітація 3

Рік: 2003
Прочитано: 54

Слідче доручення

Рік: 2003
Прочитано: 66

Оголошення розшуку обвинуваченого 3

Рік: 2002
Прочитано: 46

Обвинувач 3

Рік: 2002
Прочитано: 57

Обвинувачення 3

Рік: 2002
Прочитано: 48

Обшук 3

Рік: 2002
Прочитано: 55

Коментар до Кримінально – процесуального Кодексу України

Рік: 2002
Прочитано: 49

Проблеми удосконалення правового регулювання ОРД: взаємодія оперативно-розшукових підрозділів і органів досудового слідства

Рік: 2002
Прочитано: 59

Проблеми використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні по кримінальним справам (теоретичні і практичні аспекти)

Рік: 2002
Прочитано: 48

Історія розвитку інституту реабілітації в кримінально-процесуальному законодавстві Росії 2

Рік: 2002
Прочитано: 94

Поняття кримінально-процесуальної оцінки матеріалів оперативно-розшукової діяльності

Рік: 2002
Прочитано: 65

Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів в доказуванні у кримінальних справах

Рік: 2002
Прочитано: 82