Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Рік: 2015
Прочитано: 61

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Рік: 2015
Прочитано: 73

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Рік: 2015
Прочитано: 60

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 382

Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції

Рік: 2014
Прочитано: 61

Модель мирового суду в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 54

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 82

Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития

Рік: 2014
Прочитано: 74

Особливості участі адвоката в процедурі медіації

Рік: 2014
Прочитано: 64

Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування

Рік: 2014
Прочитано: 64

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 133

Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

Рік: 2014
Прочитано: 66

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 96

Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 79

Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2014
Прочитано: 105

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 4026

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 570

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 1564

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3824

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 448

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування)

Рік: 2013
Прочитано: 144

Кримінальний процес : підручник

Рік: 2013
Прочитано: 91

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 103

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 156

Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2013
Прочитано: 70

Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 58

Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні)

Рік: 2013
Прочитано: 94

Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 52

Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 100

Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 106