Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Рік: 2015
Прочитано: 31

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Рік: 2015
Прочитано: 28

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Рік: 2015
Прочитано: 29

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 135

Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції

Рік: 2014
Прочитано: 26

Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 30

Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2014
Прочитано: 32

Модель мирового суду в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 25

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 34

Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития

Рік: 2014
Прочитано: 36

Особливості участі адвоката в процедурі медіації

Рік: 2014
Прочитано: 28

Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування

Рік: 2014
Прочитано: 35

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 58

Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

Рік: 2014
Прочитано: 25

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 51

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 826

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 151

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 251

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 702

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 110

Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу

Рік: 2013
Прочитано: 34

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Текст] : посібник

Рік: 2013
Прочитано: 63

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування)

Рік: 2013
Прочитано: 62

Кримінальний процес : підручник

Рік: 2013
Прочитано: 52

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 31

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 44

Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2013
Прочитано: 32

Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 26

Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні)

Рік: 2013
Прочитано: 43

Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 23