Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Рік: 2015
Прочитано: 60

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Рік: 2015
Прочитано: 72

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Рік: 2015
Прочитано: 56

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 319

Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції

Рік: 2014
Прочитано: 53

Модель мирового суду в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 48

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 75

Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития

Рік: 2014
Прочитано: 72

Особливості участі адвоката в процедурі медіації

Рік: 2014
Прочитано: 56

Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування

Рік: 2014
Прочитано: 63

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 126

Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

Рік: 2014
Прочитано: 59

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 87

Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 73

Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2014
Прочитано: 99

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 3144

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 474

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 1043

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 2566

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 387

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування)

Рік: 2013
Прочитано: 141

Кримінальний процес : підручник

Рік: 2013
Прочитано: 88

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 100

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 145

Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2013
Прочитано: 69

Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 55

Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні)

Рік: 2013
Прочитано: 86

Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 47

Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 93

Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 96