Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Рік: 2015
Прочитано: 39

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Рік: 2015
Прочитано: 37

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Рік: 2015
Прочитано: 37

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 155

Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції

Рік: 2014
Прочитано: 35

Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 37

Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2014
Прочитано: 42

Модель мирового суду в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 34

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 42

Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития

Рік: 2014
Прочитано: 46

Особливості участі адвоката в процедурі медіації

Рік: 2014
Прочитано: 37

Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування

Рік: 2014
Прочитано: 44

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 67

Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

Рік: 2014
Прочитано: 34

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 59

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 921

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 184

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 285

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 788

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 134

Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу

Рік: 2013
Прочитано: 42

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Текст] : посібник

Рік: 2013
Прочитано: 71

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування)

Рік: 2013
Прочитано: 70

Кримінальний процес : підручник

Рік: 2013
Прочитано: 59

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 40

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 53

Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2013
Прочитано: 39

Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 34

Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні)

Рік: 2013
Прочитано: 52

Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 32