Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Рік: 2015
Прочитано: 27

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Рік: 2015
Прочитано: 23

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Рік: 2015
Прочитано: 24

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 115

Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції

Рік: 2014
Прочитано: 22

Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 26

Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2014
Прочитано: 25

Модель мирового суду в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 21

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 28

Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития

Рік: 2014
Прочитано: 31

Особливості участі адвоката в процедурі медіації

Рік: 2014
Прочитано: 23

Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування

Рік: 2014
Прочитано: 30

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 52

Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

Рік: 2014
Прочитано: 20

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 38

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 680

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 121

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 210

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 503

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 84

Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу

Рік: 2013
Прочитано: 28

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Текст] : посібник

Рік: 2013
Прочитано: 50

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування)

Рік: 2013
Прочитано: 58

Кримінальний процес : підручник

Рік: 2013
Прочитано: 46

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 25

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 34

Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2013
Прочитано: 26

Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 21

Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні)

Рік: 2013
Прочитано: 32

Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 19