Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Правова та соціальна природа адвокатської професії

Рік: 2015
Прочитано: 41

Стандартизація адвокатської діяльності: вимога сьогодення

Рік: 2015
Прочитано: 45

Науково-правовий висновок щодо тлумачення окремих положень Кримінального процесуального кодексу України

Рік: 2015
Прочитано: 39

Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 174

Ефективна протидія корупції - Спільна Мета громадських ініціатив у взаємодії з органами влади та кримінальної юстиції

Рік: 2014
Прочитано: 37

Окремі питання забезпечення ефективності судової влади в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 44

Застосування психологічного впливу в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2014
Прочитано: 49

Модель мирового суду в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 36

Актуальні питання застосування міжнародних стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2014
Прочитано: 47

Хозяйственный суд кассационной инстанции в Украине: история становления и современные тенденции развития

Рік: 2014
Прочитано: 52

Особливості участі адвоката в процедурі медіації

Рік: 2014
Прочитано: 41

Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання в процесі доказування

Рік: 2014
Прочитано: 48

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 77

Ефективність судової влади в Україні: виклики сьогодення

Рік: 2014
Прочитано: 37

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 65

Адвокатура України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 1097

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія

Рік: 2014
Прочитано: 215

Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення: наук.-практ. посібник

Рік: 2014
Прочитано: 344

Судоустрій України: підручник

Рік: 2014
Прочитано: 973

Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем): навч. посіб.

Рік: 2014
Прочитано: 169

Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу

Рік: 2013
Прочитано: 49

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Текст] : посібник

Рік: 2013
Прочитано: 79

Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні (окремі питання правозастосування)

Рік: 2013
Прочитано: 75

Кримінальний процес : підручник

Рік: 2013
Прочитано: 67

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково-практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 50

Інститут оскарження на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 60

Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2013
Прочитано: 43

Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Рік: 2013
Прочитано: 36

Оскаржити не можна змиритися (проблеми ефективного захисту прав людини у кримінальному провадженні)

Рік: 2013
Прочитано: 59

Забезпечення європейських стандартів відкритості судової системи в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 34