Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 56

Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 58

Особливості процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 56

Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 54

Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 62

Окремі питання забезпечення адвокатом ефективного захисту прав людини на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 63

Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства

Рік: 2013
Прочитано: 39

Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 29

Проблеми надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 31

Рівноправність сторін в процесі доказування: проблеми правозастосування

Рік: 2013
Прочитано: 32

Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 44

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 50

Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 29

Проблемні питання функціонування Верховного Суду України як найвищого судового органу в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 39

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посібник

Рік: 2013
Прочитано: 185

Кримінальний процес: підручник

Рік: 2013
Прочитано: 196

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково–практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 88

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина)

Рік: 2012
Прочитано: 42

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 59

Судовий контроль у кримінальному провадженні: міжнародні стандарти правозастосування

Рік: 2012
Прочитано: 37

Право на оскарження як конституційна засада кримінального судочинства

Рік: 2012
Прочитано: 29

Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально-процесуальному законодавстві України

Рік: 2012
Прочитано: 30

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина)

Рік: 2012
Прочитано: 69

Науково–практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 134

Кримінально-процесуальне право: практикум

Рік: 2011
Прочитано: 60

Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія

Рік: 2011
Прочитано: 157

Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність

Рік: 2011
Прочитано: 38

Окремі питаня загальної характеристики принципу змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 61

Правові умови реалізації засад змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 54

Професійна етика юриста як чинник боротьби із професійними деформаціями прокурорів та адвокатів

Рік: 2011
Прочитано: 35