Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Особливості процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 92

Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 91

Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 117

Окремі питання забезпечення адвокатом ефективного захисту прав людини на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 94

Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства

Рік: 2013
Прочитано: 65

Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 56

Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 79

Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 56

Проблемні питання функціонування Верховного Суду України як найвищого судового органу в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 101

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту [Текст] : посібник

Рік: 2013
Прочитано: 193

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 69

Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу

Рік: 2013
Прочитано: 85

Проблеми надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 63

Рівноправність сторін в процесі доказування: проблеми правозастосування

Рік: 2013
Прочитано: 50

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посібник

Рік: 2013
Прочитано: 518

Кримінальний процес: підручник

Рік: 2013
Прочитано: 969

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково–практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 294

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина)

Рік: 2012
Прочитано: 56

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 87

Судовий контроль у кримінальному провадженні: міжнародні стандарти правозастосування

Рік: 2012
Прочитано: 85

Право на оскарження як конституційна засада кримінального судочинства

Рік: 2012
Прочитано: 48

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина)

Рік: 2012
Прочитано: 149

Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально-процесуальному законодавстві України

Рік: 2012
Прочитано: 59

Науково–практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 295

Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність

Рік: 2011
Прочитано: 73

Окремі питаня загальної характеристики принципу змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 101

Правові умови реалізації засад змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 82

Професійна етика юриста як чинник боротьби із професійними деформаціями прокурорів та адвокатів

Рік: 2011
Прочитано: 49

Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання

Рік: 2011
Прочитано: 99

Окремі аспекти реформування кримінального судочинства в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 49