Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Європейські стандарти надання безоплатної правової допомоги в кримінальному судочинстві: проблеми реалізації в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 61

Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні судового контролю у кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 62

Особливості процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 60

Зміст засади змагальності та правові умови її реалізації в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 58

Змагальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 70

Окремі питання забезпечення адвокатом ефективного захисту прав людини на стадії досудового розслідування

Рік: 2013
Прочитано: 66

Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства

Рік: 2013
Прочитано: 40

Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 31

Проблеми надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 35

Рівноправність сторін в процесі доказування: проблеми правозастосування

Рік: 2013
Прочитано: 34

Відкритість та прозорість судової системи: проблеми реалізації міжнародних стандартів в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 46

Робоча навчальна програма «Актуальні проблеми кримінального процесу України» для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2013
Прочитано: 53

Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 32

Проблемні питання функціонування Верховного Суду України як найвищого судового органу в Україні

Рік: 2013
Прочитано: 45

Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту: посібник

Рік: 2013
Прочитано: 217

Кримінальний процес: підручник

Рік: 2013
Прочитано: 246

Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування: науково–практичний посібник

Рік: 2013
Прочитано: 108

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина)

Рік: 2012
Прочитано: 43

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 62

Судовий контроль у кримінальному провадженні: міжнародні стандарти правозастосування

Рік: 2012
Прочитано: 39

Право на оскарження як конституційна засада кримінального судочинства

Рік: 2012
Прочитано: 30

Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально-процесуальному законодавстві України

Рік: 2012
Прочитано: 32

Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина)

Рік: 2012
Прочитано: 72

Науково–практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.

Рік: 2012
Прочитано: 149

Кримінально-процесуальне право: практикум

Рік: 2011
Прочитано: 72

Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія

Рік: 2011
Прочитано: 181

Діалектика розвитку змагального кримінального судочинства: історія та сучасність

Рік: 2011
Прочитано: 40

Окремі питаня загальної характеристики принципу змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 64

Правові умови реалізації засад змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 56

Професійна етика юриста як чинник боротьби із професійними деформаціями прокурорів та адвокатів

Рік: 2011
Прочитано: 37