Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання

Рік: 2011
Прочитано: 59

Окремі аспекти реформування кримінального судочинства в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 28

Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 38

Основні напрями розвитку змагального кримінального судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів

Рік: 2011
Прочитано: 29

Теоретичні та організаційні засади функціонування та розвитку змагального кримінального судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 57

Окремі питання розвитку змагальних засад кримінального судочинства в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 34

Правові умови реалізації засад змагальності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2011
Прочитано: 33

Окремі теоретичні підходи до проблем розвитку кримінального судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 31

Кримінально–процесуальне право: практикум

Рік: 2011
Прочитано: 76

. Проблемні питання доказування в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 55

Загальна характеристика змістовних елементів принципу змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2010
Прочитано: 56

Окремі питання типологізації українського кримінального судочинства

Рік: 2010
Прочитано: 35

Теоретичне розуміння змагальності в кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 42

Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської діяльності: посібник викладача

Рік: 2010
Прочитано: 50

Акмеологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката у змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2010
Прочитано: 75

Співвідношення змагальних засад кримінального судочинства та системи кримінально-процесуальних принципів

Рік: 2010
Прочитано: 50

Проблемні питання типологізації українського кримінального судочинства

Рік: 2010
Прочитано: 30

Проблеми формування змагальної судової системи в Україні

Рік: 2010
Прочитано: 31

Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2010
Прочитано: 51

Довідник майбутнього адвоката

Рік: 2010
Прочитано: 222

Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської діяльності: посібник викладача

Рік: 2010
Прочитано: 137

Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу

Рік: 2009
Прочитано: 31

Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2009
Прочитано: 29

Міжнародні стандарти у процедурі кримінального судочинства

Рік: 2009
Прочитано: 33

Загальна характеристика стратегії і тактики здійснення процесуальних функцій у суді присяжних

Рік: 2008
Прочитано: 31

Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рік: 2008
Прочитано: 77

Теоретико-методологічні передумови формування суб”єктивних акмеологічних характеристик особистості майбутнього юриста

Рік: 2008
Прочитано: 47

Адвокатура та судова риторика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рік: 2008
Прочитано: 215

Окремі аспекти запровадження суду присяжних та реформування адвокатури в умовах формування в Україні правової держави

Рік: 2007
Прочитано: 28

Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні

Рік: 2007
Прочитано: 55