Автори

Яновська О. Г.


Публікації цього ж автора

Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання

Рік: 2011
Прочитано: 65

Окремі аспекти реформування кримінального судочинства в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 30

Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2011
Прочитано: 42

Основні напрями розвитку змагального кримінального судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів

Рік: 2011
Прочитано: 30

Теоретичні та організаційні засади функціонування та розвитку змагального кримінального судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 61

Окремі питання розвитку змагальних засад кримінального судочинства в Україні

Рік: 2011
Прочитано: 37

Правові умови реалізації засад змагальності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Рік: 2011
Прочитано: 34

Окремі теоретичні підходи до проблем розвитку кримінального судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 34

Кримінально–процесуальне право: практикум

Рік: 2011
Прочитано: 94

. Проблемні питання доказування в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 57

Загальна характеристика змістовних елементів принципу змагальності в кримінальному судочинстві

Рік: 2010
Прочитано: 58

Окремі питання типологізації українського кримінального судочинства

Рік: 2010
Прочитано: 37

Теоретичне розуміння змагальності в кримінальному процесі

Рік: 2010
Прочитано: 44

Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської діяльності: посібник викладача

Рік: 2010
Прочитано: 52

Акмеологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката у змагальному кримінальному судочинстві

Рік: 2010
Прочитано: 86

Співвідношення змагальних засад кримінального судочинства та системи кримінально-процесуальних принципів

Рік: 2010
Прочитано: 53

Проблемні питання типологізації українського кримінального судочинства

Рік: 2010
Прочитано: 32

Проблеми формування змагальної судової системи в Україні

Рік: 2010
Прочитано: 34

Актуальні проблеми кримінального процесу України. Робоча навчальна програма для студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»

Рік: 2010
Прочитано: 56

Довідник майбутнього адвоката

Рік: 2010
Прочитано: 267

Кримінальний процес: основні аспекти адвокатської діяльності: посібник викладача

Рік: 2010
Прочитано: 167

Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу

Рік: 2009
Прочитано: 33

Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі

Рік: 2009
Прочитано: 31

Міжнародні стандарти у процедурі кримінального судочинства

Рік: 2009
Прочитано: 35

Загальна характеристика стратегії і тактики здійснення процесуальних функцій у суді присяжних

Рік: 2008
Прочитано: 35

Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рік: 2008
Прочитано: 82

Теоретико-методологічні передумови формування суб”єктивних акмеологічних характеристик особистості майбутнього юриста

Рік: 2008
Прочитано: 49

Адвокатура та судова риторика: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рік: 2008
Прочитано: 257

Окремі аспекти запровадження суду присяжних та реформування адвокатури в умовах формування в Україні правової держави

Рік: 2007
Прочитано: 29

Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні

Рік: 2007
Прочитано: 60