Автори

Ахтирська Н. М.


Публікації цього ж автора

Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник

Рік: 2015
Прочитано: 118

Удосконалення методики розслідування корупційних правопорушень як відповідь на виклик часу

Рік: 2014
Прочитано: 57

Кримінальне провадження за Римським статутом: порівняльний аналіз з чинним законодавством України

Рік: 2014
Прочитано: 57

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом о Римском статуте: обязанность и реальность

Рік: 2014
Прочитано: 44

Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності

Рік: 2014
Прочитано: 32

Створення та діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи

Рік: 2014
Прочитано: 35

Принципи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

Рік: 2014
Прочитано: 48

Методологія кримінального судочинства як нова вимога та умова забезпечення прав людини

Рік: 2013
Прочитано: 52

Методологія кримінального судочинства: сутність та перспективи розвитку

Рік: 2013
Прочитано: 51

Інформаційне забезпечення кримінального провадження щодо неповнолітніх:стан та перспективи удосконалення

Рік: 2013
Прочитано: 64

До питання удосконалення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

Рік: 2013
Прочитано: 41

Сравнительный анализ законодательной регламентации доказывания в странах СНГ

Рік: 2013
Прочитано: 51

Потреби користувачів судової статистики поза межами судової системи

Рік: 2013
Прочитано: 56

Практичні аспекти реалізації антикорупційного законодавства та пропозиції щодо його удосконалення

Рік: 2013
Прочитано: 36

Застосування відеоконференції у кримінальному судочинстві через призму практики Європейського суду з прав людини

Рік: 2013
Прочитано: 74

Сучасні тенденції використання спеціальних знань у кримінальному провадженні

Рік: 2013
Прочитано: 54

Взаємодія органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров’я та прокуратури при встановленні смерті людини

Рік: 2013
Прочитано: 63

Суд присяжних в Україні: дискусійні питання// Матеріали круглого столу «перспективи і ризики кодифікації оновленого кримінального та кримінального процесуального законодавства України»

Рік: 2013
Прочитано: 38

Воплощение идей Ганса Гросса о методологическом значении криминалистики

Рік: 2013
Прочитано: 40

Процесуальні колізії та практичні реалії суду присяжних

Рік: 2013
Прочитано: 31

К вопросу о методологии уголовного судопроизводства: состояние и перспективы

Рік: 2013
Прочитано: 35

Історичні етапи та витоки формування вимог до постановлення виправдувального вироку

Рік: 2013
Прочитано: 46

Technikal supply cognitive processes in criminal proceedings in Ukraine

Рік: 2013
Прочитано: 48

К вопросу о методологии уголовного судопроизводства: современное состояние и перспективы 2

Рік: 2013
Прочитано: 34

Die Methodik Erlass Freispruch: Status und Perspektiven

Рік: 2013
Прочитано: 52

Окремі проблемні аспекти проекту Кримінально-процесуального кодексу України щодо процесуальної регламентації судових експертиз

Рік: 2012
Прочитано: 43

Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов’язаних з торгівлею людьми

Рік: 2012
Прочитано: 51

Особливості методології судового пізнання у справах, пов’язаних із корупцією

Рік: 2012
Прочитано: 34

Інформаційне забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві України

Рік: 2012
Прочитано: 74

Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов’язаних з торгівлею людьми

Рік: 2012
Прочитано: 37