Автори

Ахтирська Н. М.


Публікації цього ж автора

Методика доказывания вины подозреваемого в совершении компьютерного преступления

Рік: 2004
Прочитано: 62

Криптографическая защита компьютерной информации и возможности ее использования в системе правоохранительных органов и в судах

Рік: 2004
Прочитано: 51

Класифікація формування нових напрямів у судовій експертизі

Рік: 2004
Прочитано: 56

Проблеми боротьби органів внутрішніх справ з корисливими злочинами

Рік: 2004
Прочитано: 53

Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів

Рік: 2004
Прочитано: 55

Навчальна програма з спецкурсу для магістрів “Теорія та методологія криміналістичної класифікації”

Рік: 2004
Прочитано: 148

Робоча програма з спецкурсу для магістрів “Теорія та методологія криміналістичної класифікації”

Рік: 2004
Прочитано: 74

Методичні рекомендації з узагальнення судової практики ( у співавторстві)

Рік: 2004
Прочитано: 226

Способы хищений в банковских информационно-вычислительных системах / Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании

Рік: 2004
Прочитано: 80

Порядок и условия исполнения альтернативных видов наказания в соответствии с новым Уголовно-исполнительным кодексом Украины

Рік: 2004
Прочитано: 59

Використання інфорамційних технологій одержання доказів

Рік: 2004
Прочитано: 67

Верховеснтво права в діяльності органів МВС України

Рік: 2004
Прочитано: 115

Практика проведения психологической экспертизы при установлении компьютерной зависимости

Рік: 2004
Прочитано: 60

Уголовно-правовые аспекты борьбы с организованной преступностью

Рік: 2004
Прочитано: 79

Роль языковой подготовки в деятельности адвоката

Рік: 2004
Прочитано: 52

Використання інфорамційних технологій одержання доказів

Рік: 2004
Прочитано: 81

Типичные следственные ситуации и экспертные пути их разрешения

Рік: 2003
Прочитано: 71

Сучасні тенденції класифікації доказів у кримінальному судочинстві

Рік: 2003
Прочитано: 76

Класифікація елементів та ознак зовнішності людини

Рік: 2003
Прочитано: 56

Форми протидії розслідуванню злочинів, вчинених у сфері комп’ютерних технологій

Рік: 2003
Прочитано: 76

Правовое воспитание как фактор профилактики преступности в Украине

Рік: 2003
Прочитано: 106

Роль классификационного подхода в синтезе знаний в практической деятельности правоохранительных органов

Рік: 2003
Прочитано: 62

Сучасні тенденції класифікації доказів в кримінальному судочинстві

Рік: 2003
Прочитано: 101

Классификация элементов механизма совершения преступлений, связанных с пластиковыми карточками

Рік: 2003
Прочитано: 60

Уголовный процесс

Рік: 2003
Прочитано: 56

Правовое воспитание как фактор профилактики преступности в Украине 2

Рік: 2003
Прочитано: 54

Криміналістична класифікація: з історії класифікаційних ідей

Рік: 2002
Прочитано: 64

Корреляционные связи элементов криминалистической характеристики торговли людьми: проблемы установления и использования в следственной тактике

Рік: 2002
Прочитано: 50

Философские основы криминалистической классификации

Рік: 2002
Прочитано: 76

Взаємовідносини суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності

Рік: 2002
Прочитано: 83