Автори

Ахтирська Н. М.


Публікації цього ж автора

Понятие и предмет криминалистической классификации

Рік: 2002
Прочитано: 50

Оказание правовой помощи по уголовным делам в рамках Содружества

Рік: 2002
Прочитано: 55

Накладення арешту на кореспонденцію і застосування технічних засобів отримання інформації: досвід країн СНД

Рік: 2002
Прочитано: 47

Цели, задачи, функции криминалистической классификации

Рік: 2002
Прочитано: 78

Организация и деятельность службы пробации за рубежом

Рік: 2002
Прочитано: 52

Проблеми класифікації доказів у кримінальному судочинстві

Рік: 2002
Прочитано: 58

Проблеми методики розслідування економічних злочинів

Рік: 2001
Прочитано: 70

Злочинність в Запорізькій області (стан, динаміка, тенденції)

Рік: 2001
Прочитано: 60

Моральні основи криміналістичної тактики

Рік: 2001
Прочитано: 60

Корупція: криміналістичні і соціально-політичні аспекти

Рік: 2001
Прочитано: 86

Динамічність як принцип криміналістичної тактики

Рік: 2001
Прочитано: 75

Моральний характер криміналістичної тактики

Рік: 2001
Прочитано: 50

Щодо ролі судово-економічних експертиз у методиці розслідування економічних злочинів

Рік: 2001
Прочитано: 60

Психологічні основи криміналістичної тактики

Рік: 2001
Прочитано: 54

Концепция борьбы с преступностью в Украине: современный организационно-правовой аспект и криминологический прогноз

Рік: 2001
Прочитано: 100

Коррупция: криминалистический аспект

Рік: 2001
Прочитано: 53

Кримінальний кодекс України

Рік: 2001
Прочитано: 55

Криміналістична тактика: принципи та функції: навчальний посібник

Рік: 2001
Прочитано: 118

Основи взаємовідносин суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності в суді: Монографія

Рік: 2001
Прочитано: 78

Криминалистика (криминалистическая техника)

Рік: 2001
Прочитано: 81

Злочинність в Запорізькій області: навчальний посібник з статистики

Рік: 2001
Прочитано: 104

Плани та методичні вказівки до практичних і лабораторних занять з криміналістики.

Рік: 2001
Прочитано: 81

Питання методики розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями

Рік: 2000
Прочитано: 98

Психологічні особливості слідчої тактики при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами

Рік: 1998
Прочитано: 54

Плани та методичні поради до практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни “Практикум з криміналістики

Рік: 1998
Прочитано: 78

Криміналістична тактика у методиці розслідування економічних злочинів

Рік: 1997
Прочитано: 91

Особенности следственной тактики при расследовании экономических преступлений, совершенных организованными группами

Рік: 1997
Прочитано: 60

Принцип научности в следственной практике

Рік: 1996
Прочитано: 50

Тактика взаимодействия следователя и эксперта

Рік: 1994
Прочитано: 68

Современные тенденции развития криминалистической тактики

Рік: 1992
Прочитано: 100