Автори

Ахтирська Н. М.


Публікації цього ж автора

Спеціальні знання при формуванні доказової бази у справах, пов’язаних з корупцією: усталена практика та новації

Рік: 2012
Прочитано: 60

Судове пізнання судом присяжних: вітчизняні сподівання та зарубіжний досвід

Рік: 2012
Прочитано: 75

Психологія судової діяльності

Рік: 2012
Прочитано: 102

Засоби судового пізнання у кримінальному судочинстві // Матеріали міжнародного форуму «Актуальні проблеми криміналістики: історія, теорія, практика»

Рік: 2012
Прочитано: 114

Становлення суду присяжних в Україні: від конституційного принципу до процесуальної регламентації

Рік: 2012
Прочитано: 56

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Рік: 2012
Прочитано: 58

Роль професійної етики судді у розв’язанні пізнавальних завдань судочинства

Рік: 2012
Прочитано: 54

Засоби судового пізнання в кримінальному судочинстві

Рік: 2012
Прочитано: 93

Формування нових спеціалізацій, нових курсів та спецкурсів у юридичному вузі

Рік: 2012
Прочитано: 65

Програма початкової підготовки дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рік: 2012
Прочитано: 117

Судова медицина: робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

Рік: 2012
Прочитано: 112

Судебная медицина: рабочая программа для студентов

Рік: 2012
Прочитано: 76

Програма підвищення кваліфікації дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рік: 2012
Прочитано: 83

Реформування судової системи як законодавчий процес та формування нових підходів до психології судової діяльност

Рік: 2012
Прочитано: 56

Окремі аспекти інформаційного забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному судочинстві

Рік: 2012
Прочитано: 70

Доказування у справах, пов’язаних з корупцією: проблеми процесуальної невідповідності європейським стандартам

Рік: 2012
Прочитано: 59

Еволюційний розвиток криміналістики: від тактичних прийомів слідчих дій до методології судочинства»

Рік: 2012
Прочитано: 72

Моніторинг судової практики України у справах, пов’язаних з насильством щодо дітей та жінок

Рік: 2011
Прочитано: 89

Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя

Рік: 2011
Прочитано: 187

Методологія судового пізнання у справах, пов’язаних із жорстоким поводженням щодо дітей

Рік: 2011
Прочитано: 60

Елементи судового пізнання у справах, пов’язаних з екстремізмом

Рік: 2011
Прочитано: 63

Абсолютна заборона катувань як обов’язкова умова судочинства

Рік: 2011
Прочитано: 85

Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному процесі України

Рік: 2011
Прочитано: 88

Методологія застосування аспектного знання у процесі судового пізнання

Рік: 2011
Прочитано: 54

Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник

Рік: 2011
Прочитано: 295

Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності

Рік: 2011
Прочитано: 120

Теорія судового пізнання: робоча навчальна програма для студентів

Рік: 2011
Прочитано: 98

Особливості методології судового пізнання у справах, пов’язаних з корупцією

Рік: 2011
Прочитано: 61

Ідеологія судового пізнання: подолання стереотипів та наближення до істини

Рік: 2011
Прочитано: 76

Особенности судебного познания в делах о компьютерных преступлениях

Рік: 2011
Прочитано: 56