Автори

Ахтирська Н. М.


Публікації цього ж автора

Криміналістична класифікація у вченні професора В.К. Лисиченка

Рік: 2011
Прочитано: 72

Суддю має навчати суддя

Рік: 2010
Прочитано: 62

озгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування

Рік: 2010
Прочитано: 59

Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні: Навчальний посібник

Рік: 2010
Прочитано: 74

Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування

Рік: 2010
Прочитано: 57

Мімікрія організованої злочинності (за даними судової практики)

Рік: 2010
Прочитано: 67

Досвід США щодо взаємодії правоохоронних органів та громадських організацій у боротьбі з екстремізмом

Рік: 2010
Прочитано: 57

Судовий контроль за дотриманням прав людини на стадії досудового слідства»

Рік: 2010
Прочитано: 70

Реформування провадження у кримінальних справах за участю неповнолітніх з огляду на європейський досвід

Рік: 2010
Прочитано: 72

Реформування кримінально-процесуального законодавства у світлі міжнародних стандартів дотримання прав людини

Рік: 2010
Прочитано: 64

Проблеми методичного забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах реформування кримінальної юстиції

Рік: 2010
Прочитано: 101

Дотримання принципу конфіденційності у судочинстві України відповідно до конвенційних вимог

Рік: 2010
Прочитано: 75

Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту у кримінальному судочинстві України

Рік: 2009
Прочитано: 63

Торговля людьми в Украине: причины, правовые формы борьбы, проблемы практической реализации государственной политики в сфере ее преодоления

Рік: 2009
Прочитано: 66

Європейський досвід підготовки суддів

Рік: 2009
Прочитано: 92

Нотатки на полях проекту Кримінально-процесуального кодексу України

Рік: 2009
Прочитано: 92

Конфіденційність на стадії судового розгляду справи

Рік: 2009
Прочитано: 68

Злочини у сфері комп’ютерних технологій та судова практика розгляду справ цієї категорії

Рік: 2008
Прочитано: 55

Компютерна злочинність через призму судової практики

Рік: 2008
Прочитано: 99

Торгівля людьми в Україні через призму судової практики та профілактика торгівля дітьми

Рік: 2008
Прочитано: 78

«Реформування органів кримінальної юстиції як виклик та потреба часу»

Рік: 2008
Прочитано: 86

«Торгівля жінками в Україні: стан та шляхи подолання»

Рік: 2008
Прочитано: 89

Конфіскація в справах про торгівлю людьми в україні. Фінансування допомоги потерпілим та боротьби зі злочином

Рік: 2007
Прочитано: 61

Призначення та використання результатів судової експертизи: порівняльний аналіз правового регулювання

Рік: 2007
Прочитано: 47

Протидія торгівлі людьми: правові питання практичної реалізації

Рік: 2007
Прочитано: 51

Громадські роботи як вид кримінального покарання та засіб превенції

Рік: 2007
Прочитано: 84

Живий товар на вселенському товчку

Рік: 2007
Прочитано: 57

Кореляційні залежності між потребою судової практики та змістовним наповненням навчальних програм

Рік: 2007
Прочитано: 105

Судова експертиза: порівняльний аналіз правового регулювання призначення та використання її результатів

Рік: 2007
Прочитано: 63

Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві

Рік: 2006
Прочитано: 185