Автори

Ахтирська Н. М.


Публікації цього ж автора

Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування

Рік: 2006
Прочитано: 153

Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави

Рік: 2006
Прочитано: 55

Торгівля людьми в Україні: про що свідчить судова практика

Рік: 2006
Прочитано: 197

Вооруженная преступность в Украине

Рік: 2006
Прочитано: 80

Позбавлення батьківських прав: проведення соціальної експертизи в судах: практичний посібник

Рік: 2006
Прочитано: 63

Удосконалення паспортної системи як захід попередження торгівлі людьми

Рік: 2006
Прочитано: 58

Виправдувальний вирок та справедлива сатисфакція (процесуальні аспекти національного законодавства та міжнародна практика)

Рік: 2006
Прочитано: 79

Класифікація кримінально-правових ознак організованої злочинності за законодавством України, Російської Федерації та Республіки Бєларусь

Рік: 2006
Прочитано: 55

Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини

Рік: 2006
Прочитано: 90

Уголовный процесс: Учебник

Рік: 2006
Прочитано: 97

Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави

Рік: 2006
Прочитано: 58

Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини у кримінальному процесі”

Рік: 2006
Прочитано: 175

Підготовка суддів на рівні європейських стандартів як фактор належної реалізації кримінально-правової політики України

Рік: 2006
Прочитано: 55

Профилактика преступности в Украине

Рік: 2006
Прочитано: 65

Підготовка суддів на рівні європейських стандартів як фактор належної реалізації кримінально-процесуальної політики держави

Рік: 2006
Прочитано: 67

Новели кримінально-процесуального законодавства країн СНД щодо визначення суб’єктного складу кримінального судочинства

Рік: 2005
Прочитано: 55

овели кримінально-процесуального законодавства країн СНД щодо визначення суб’єктного складу кримінального судочинства

Рік: 2005
Прочитано: 63

Уголовно-процессуальное право: Учебник

Рік: 2005
Прочитано: 93

Судова практика як критерій необхідності удосконалення застосування інформаційних технологій у діяльності органів досудового слідства

Рік: 2005
Прочитано: 114

Теорія та методологія криміналістичної класифікації

Рік: 2004
Прочитано: 69

Формы противодействия расследованию преступлений, совершаемых в сфере компьютерных технологий

Рік: 2004
Прочитано: 63

О совершенствовании уголовного законодательства Украины в сфере борьбы с киберпроступностью

Рік: 2004
Прочитано: 45

Понятие «мониторинг информации» требует законодательного закрепления (о совершенствовании уголовного законодательства в сфере борьбы с киберпреступностью)

Рік: 2004
Прочитано: 58

Типичные следственные ситуации и экспертные пути их разрешения

Рік: 2004
Прочитано: 73

Безопасность как объект социального моделирования / Компьютерная преступность и кибертерроризм

Рік: 2004
Прочитано: 82

Соотношение тенденций криминализации и использования информационно-технического противодействия

Рік: 2004
Прочитано: 59

Криминалистический анализ следственной практики в расследовании компьютерных преступлений

Рік: 2004
Прочитано: 57

Борьба с преступлениями в банковских информационно-вычислительных системах (судебная практика)

Рік: 2004
Прочитано: 76

Способы хищений в банковских информационно-вычислительных системах / Компьютерная преступность и кибертерроризм

Рік: 2004
Прочитано: 63

Организованная преступность в сфере высоких технологий / Компьютерная преступность и кибертерроризм

Рік: 2004
Прочитано: 49