Викладацький склад

Васильєва-Шаламова Жанна Віталіївна

 • Доцент кафедри правосуддя
 • Кандидат юридичних наук
 • Доцент
 • Медіатор

ОСВІТА

 • 2002 р. – Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціалізацією “правознавство”, кваліфікація “магістр”
 • 2008 р. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

КАР’ЄРА

 • З 1994 року працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2005-2008 роки працювала на посаді викладача кафедри правових дисциплін Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009-2013 асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2014 доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • у 2010 році за спільною програмою Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» пройшла навчальний курс з питань медіації у та отримала сертифікат медіатора.

ДИСЕРТАЦІЇ

 • У березі 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему : «Судова експертиза в цивільному процесі» з спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Цивільний процес України
 • Представництво в цивільному процесі
 • Особливості судочинства в різних категоріях цивільних справ
 • Актуальні проблеми цивільного процесу України
 • Докази в цивільному процесі
 • Експертиза у цивільному процесі
 • Медіація

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ІНШЕ

 • Законопроектна робота. Брала участь у підготовці висновків щодо проектів Законів України: „Про внесення змін до статті 328 Цивільного процесуального кодексу України (щодо забезпечення права на касаційне оскарження)”, (реєстр. № 5371, 2010 р.); закону України «Про медіацію», (№ 8137 від 21 лютого 2011 р.).
 • Приймала участь у підготовці правових позицій: щодо проекту Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України "Про практику застосування статей 350 - 360 Цивільного процесуального кодексу України". Квітень – 2011р.; проекту Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» 21 грудня 2012 р. та ін.
 • Брала участь у 4 засіданні експертної робочої групи «Стратегія зміцнення медіації в Україні» 18 листопада 2010 р.
 • Член Асоціації правників України, комітет з процесуального права.