Викладацький склад

Захарова Олена Семенівна

 • Доцент кафедри правосуддя
 • Кандидат юридичних наук
 • Доцент
 • Адвокат

ОСВІТА

 • 1986 рік - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (денна форма навчання) за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».

КАР’ЄРА

 • 1986-1987 рр. - стажист судді Радянського районного суду м. Києва.
 • 1987-1992 рр. - працювала на посаді судді Шевченківського районного суду м. Києва.
 • 1990-1995 рр. - асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1995-1998 рр. - доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1998-2010 рр. - проректор з наукової роботи Академії адвокатури України.
 • 2000-2010 рр. - завідувач кафедри цивільного права та процесу Академії адвокатури України.
 • 2010-2013 рр. - доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 1995 рік - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: "Докази та доказування у справах, що випливають з шлюбно-сімейних правовідносин".

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Цивільний процес України
 • Судоустрій України
 • Адвокатура України
 • Актуальні проблеми цивільного процесу України

ІНШЕ

 • Очолює секцію цивільного процесу кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Член правління Спілки адвокатів України.
 • Викладає в Національній школі суддів України
 • Приймає активну участь у міжнародних та інших науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, підготовці експертних висновків кафедри правосуддя юридичного факультету щодо проектів законодавчих актів, запитів судових органів, відзивів на дисертації та автореферати дисертацій, рецензії на навчальні посібники.
 • Здійснює наукове керівництво написання кандидатських дисертацій аспірантами та здобувачами, з яких п'ять вже захищені.
 • Приймає участь в якості тренера-викладача у семінарах-тренінгах в рамках Програми підвищення професійної кваліфікації адвокатів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.
 • Делегат всіх з’їздів адвокатів України.
 • Лауреат премії імені Ярослава Мудрого.
 • Є одним з засновників Асоціації процесуалістів України.

КОНТАКТИ