Викладацький склад

Котюк Олександр Іванович

 • Асистент кафедри правосуддя
 • Кандидат юридичних наук

ОСВІТА

 • 1996 р. – юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціалізацією “правознавство”, кваліфікація “юрист”.

КАР’ЄРА

 • 1992–1995 рр. - працював юрисконсультом ТОВ «Ітер – ЛТД».
 • 1996 р. - був призначений на посаду провідного юрисконсульта відділу правового регулювання банківської діяльності юридичного управління департаменту контрольно-правової та операційної роботи АК АПБ «Україна».
 • 1998 р. - переведений на посаду головного юрисконсульта управління кредитування по міжнародних валютних лініях (кредитування коштами Європейського банку Реконструкції і Розвитку) департаменту кредитно-ресурсної діяльності АК АПБ «Україна».
 • 1999 р. - працював на посаді викладача правознавства у Фінансово-правовому ліцеї.
 • 2000 р. - викладач кафедри публічного права Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2009 р. - асистент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Правомірність слідчих дій: умови визначення та засоби забезпечення" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Кримінальний процес України
 • Актуальні проблеми кримінального процесу України
 • Судоустрій України
 • Актуальні проблеми судоустрою України
 • Теорія кримінально-процесуального доказування

ІНШЕ

 • Займається науково-методичною роботою, за результатами якої маю близько 48 публікацій, у тому числі є співавтором чотирьох посібників, які отримали гриф МОН України і рекомендовані для учнів ліцеїв, гімназій та профільних класів.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Є автором та співавтором понад 45 наукових та навчально-методичних праць