Викладацький склад

Малюга Віктор Іванович

 • Доцент кафедри правосуддя
 • Кандидат юридичних наук
 • Доцент
 • Адвокат

ОСВІТА

 • 1994 рік - юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КАР’ЄРА

 • 1994 рік - асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003 рік - доцент тієї ж кафедри
 • З 2002 року - заступник декана з виховної роботи та самоврядування в гуртожитках юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • У 2003-2008 роках - заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 2002 рік - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Принципи організації та діяльності прокуратури України" (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Кримінальний процес України
 • Прокуратура України
 • Судоустрій в Україні
 • Актуальні проблеми судоустрою України

ІНШЕ

 • Брав участь у роботі круглих столів, науково-практичних конференцій., в тому числі міжнародних. Зокрема, серед них науково-методична конференція «Теорія і практика впровадження положень Болонського процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (6 лютого 2007 р.), семінар, присвячений Болонському процесу (1-5 квітня 2007 р.), міжнародна практична конференція (23-26 травня 2007 р.). Брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту», яка відбулася 24.11.2007 р. на юридичному факультеті.
 • Як член експертної комісії підготував понад 30 експертних висновків до Департаменту акредитації та нострифікації МОН України.
 • Брав участь у виконанні науково-дослідної роботи № 01 БФ 042-01 "Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян України" як керівник наукового напрямку "Спеціально-правові способи захисту прав та свобод громадян України". Робота «Характеристика принципів організації та діяльності прокуратури України та їх реалізація» увійшла до заключного звіту по зазначеній темі (стор.32-55).
 • З наукової теми № 06 БФ 042-01 «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу» праця «Аналіз механізму гармонізації національного законодавства з законодавством ЄС» (стор.126-139) увійшла до проміжного звіту за 2006 рік.
 • Приймав участь у підготовці та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій студентів і аспірантів “Проблеми реформування правовідносин в сучасних умовах очима молодих дослідників”, що проводилися 13-14 квітня 2005 р., 20-21 квітня 2006 р. та у травні 2007 р. на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, налагодженні наукових зв’язків з правничим факультетом Університету м.Ніш (Сербія), з правничо-історичним факультетом Південно-Західного університету ім.Неофіта Рилски (м.Благоєвград, Болгарія), Вільнюським університетом та університетом ім.Ніколаса Ромуніса (м.Вільнюс, Литва), Бакинським університетом (м.Баку, Азербайджан).
 • Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, подякою Державної судової адміністрації Київської обласної ради, Київського міського голови.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Є автором понад 25 наукових та навчально-методичних праць.