Викладацький склад

Погорецький Микола Анатолійович

 • Завідувач кафедри правосуддя
 • Доктор юридичних наук
 • Професор
 • Заслужений діяч науки і техніки України
 • Адвокат

ОСВІТА

 • 1985 р. — Харківський юридичний інститут, прокурорсько-судовий факультет (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю “правознавство", кваліфікація "юрист".
 • 2005 р. — докторантура Національної академії Служби безпеки України.

КАР'ЄРА

 • 1984-1986 рр. — прокуратура Харківської області: стажист, помічник прокурора, прокурор слідчого управління, прокурор відділу з нагляду за розглядом кримінальних справ у судах Харківської області.
 • 1986-2011 рр. — органи державної безпеки України: на слідчих, оперативних, науково-викладацьких та керівних посадах.
 • 2002 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу. 
 • 2007-2008 рр. — відряджений до Ради національної безпеки і оборони України із залишенням на військовій службі в СБ України.
 • 2009 р. — присвоєно вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін.
 • З 1997 р. — на викладацьких та науково-дослідних посадах (у тому числі й за сумісництвом): доцент кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; доцент, професор кафедри оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, професор кафедри розслідування злочинів, віднесених до компетенції СБУ Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого; професор кафедри кримінально-правових дисциплін, професор кафедри оперативно-службової діяльності Національної академії внутрішніх справ; професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та оперативної техніки Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка; професор кафедри патологічної анатомії та судової експертизи Запорізького державного медичного університету; старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; головний науковий співробітник, перший заступник Керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України; головний науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України; головний науковий співробітник Національної школи суддів України.
 • 2011 р. — звільнений у запас СБ України з посади начальника Управління СБ України, полковник запасу.
 • З 2011 р. по т. ч. — завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2012 р. по т. ч. — голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 12.00.08; 12.00.09; 12.00.10.
 • З 2018 р. по т.ч. — голова науково-практичної ради при Раді адвокатів Київської області.

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 1997 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Правовідносини слідчого з органом дізнання, начальником слідчого відділу та прокурором", (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
 • 2006 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на тему: "Теоретичні і практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі (за матеріалами практики органів СБ України)", (Національна академія внутрішніх справ).

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Загальні засади кримінального процесу
 • Кримінально-процесуальні правовідносини
 • Докази і доказування в кримінальному процесі
 • Використання результатів негласних розслідувань у кримінальному процесі
 • Методика розслідування окремих видів злочинів
 • Оперативно-розшукова та криміналістична тактики
 • Судоустрій, прокуратура та адвокатура

ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ (КОНСУЛЬТУВАННЯМ) ДИСЕРТАЦІЇ

      10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

 • Татаров Олег Юрійович, тема: “Теоретико-правові і організаційні засади досудового провадження в кримінальному судочинстві”, Національна академія Служби безпеки України, СВР Д 26.706.01, Таємно, 2013 р. 
 • Кучинська Оксана Петрівна, тема: “Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2013 р.
 • Подобний Олександр Олександрович, тема: “Теоретичні, правові та організаційно-практичні основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю”, Національний університет "Одеська юридична академія", СВР Д 41.086.05, Таємно, 2014 р.
 • Грібов Михайло Леонідович, тема: “Теоретичні та практичні засади діяльності підрозділів оперативної служби МВС України”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2014 р.
 • Сергєєва Діана Борисівна, тема: “Теоретичні, правові та праксеологічні засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні”, Національний університет "Одеська юридична академія", СВР Д 41.086.05, Таємно, 2015 р.
 • Сухачов Олексій Олександрович, тема: “Теоретичні, правові та праксеологічні засади конспірації діяльності оперативних підрозділів”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2017 р.
 • Гринюк Володимир Олексійович, тема: “Функція обвинувачення в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та практичні проблеми реалізації”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2017 р.
 • Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, тема: "Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2017 р.
 • Фаринник Василь Іванович, тема: "Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2018 р.
 • Черняк Андрій Миколайович, тема: "Теоретичні, правові та праксеологічні засади протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну оперативними підрозділами", Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2018 р.

     38 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Венедіктов Андрій Анатолійович, тема: “Участь оперативної служби у боротьбі із злочинами у сфері наркообігу”, Одеський державний університет внутрішніх справ, СВР К 41.722.01, Таємно, 2008 р.
 • Шеломенцев Володимир Петрович, тема: “Пошук і фіксація підрозділами ДСБЕЗ фактичних даних про злочини у сфері високих технологій”,  Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2008 р.
 • Волков Дмитро Володимирович, тема: “Оперативне обслуговування підрозділамивнутрішньої безпеки ОВС навчальних закладів МВС України”,  Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2009 р.
 • Куценко Дмитро Володимирович, тема: “Кримінально-процесуальні гарантії державної таємниці”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2009 р.
 • Черков Володимир Олександрович, тема: “Правовідносини між суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, слідчим, прокурором і судом”, Одеський державний університет внутрішніх справ, СВР К 41.722.01, Таємно, 2009 р.
 • Коваленко Євген Валерійович, тема: “Оперативне документування злочинів у сфері відшкодування податку на додану вартість”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2009 р.
 • Паламар Денис Сергійович, тема: “Предмет доказування у кримінальних справах про шахрайство з фінансовими ресурсами”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2010 р.
 • Скрипа Євген Васильович, тема: “Кримінально-процесуальне доказування злочинів, пов'язаних з незаконною легалізацією автотранспорту”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2010 р.
 • Цуцкірідзе Максим Сергійович, тема: “Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2010 р.
 • Черняк Андрій Миколайович, тема: “Оперативна профілактика  нелегальної міграції у міжнародному студентському обміні України”, Національна академія внутрішніх справ, СВР Д 26.007.02, Таємно, 2010 р.
 • Руденко Михайло Михайлович, тема: “Опитування в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ”, Національна академія Служби безпеки України, СВР Д 26.706.01, Таємно, 2011 р.
 • Журба Оксана Леонідівна, тема: “Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для порушення кримінальних справ про торгівлю людьми”, Львівський державний університет внутрішніх справ, СВР К 35.725.01, Таємно, 2011 р.
 • Сухачов Олексій Олексійович, тема: “Протидія злочинам у сфері банківського кредитування оперативно-розшуковими засобами”, Національна академія Служби безпеки України, СВР Д 26.706.01, Таємно, 2011 р.
 • Черниш Роман Федорович, тема: “Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів на досудовому слідстві (за матеріалами практики органів Служби безпеки України)”, Національна академія Служби безпеки України, СВР Д 26.706.01, Таємно, 2012 р.
 • Гаврик Сергій Юрійович, тема: “Оперативно-розшукове забезпечення доказування у кримінальних справах про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку на стадії досудового розслідування”, Львівський державний університет внутрішніх справ, СВР К 35.725.01, Таємно, 2012 р.
 • Топорецька Зоряна Миколаївна, тема: “Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2013 р.
 • Кицан Юрій Іванович, тема: “Підслідність кримінальних справ”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2013 р.
 • Ленюк Ярослав Степанович, тема: “Оперативно-розшукове документування діяльності організованих груп, що здійснюють незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів”, Львівський державний університет внутрішніх справ, СВР К 35.725.01, Таємно, 2013 р.
 • Виноградова Анна Ігорівна, тема: “Розслідування порушень законодавства про захист рослин”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2013 р.
 • Круль Святослав Михайлович, тема: “Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2013 р.
 • Пасека Мирослава Олексіївна, тема: “Особа неповнолітнього правопорушника як об’єкт криміналістичного дослідження”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2014 р.
 • Польовий Олександр Леонідович, тема: “Гарантії суддівської незалежності при  притягненні  суддів до  юридичної  відповідальності”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2014 р.
 • Сухачова Ірина Олександрівна, тема: “Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2014 р.
 • Ленко Максим Олександрович, тема: “Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2014 р.
 • Кучер Вадим Олегович, тема: “Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2015 р.
 • Федоренко Вікторія Василівна, тема: “Основні конституційні засади судочинства в Україні”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2015 р.
 • Дерев’янко Марина Іванівна, тема: “Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2015 р.
 • Набруско Марія Степанівна, тема: “Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми”,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2015 р.
 • Малюга Руслан Вікторович, тема: “Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2015 р.
 • Сухорада Іван Олександрович, тема: “Документування злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами”, Одеський державний університет внутрішніх справ, СВР К 41.722.01, Таємно, 2015 р.
 • Жовтан Петро Валерійович, тема: “Забезпечення оперативними підрозділами доказування одержання неправомірної вигоди службовою особою”,  Одеський державний університет внутрішніх справ, СВР К 41.722.01, Таємно, 2015 р.
 • Бабошин Арсеній Миколайович, тема: “Прокурорський нагляд за документуванням злочинів у сфері банківського кредитування оперативними підрозділами”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2016 р.
 • Лань Олексій Юрійович, тема: “Захисник як суб’єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх”,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2016 р.
 • Старенький Олександр Сергійович, тема: “Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні”,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2016 р.
 • Лисенко Олена Володимирівна, тема: “Криміналістичне забезпечення розшуку осіб, що переховуються від органів досудового розслідування та суду”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2016 р.
 • Баганець Олексій Васильович, тема: “Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2017 р.
 • Коник Максим Юрійович, тема: “Прокурорський нагляд за документуванням оперативними підрозділами одержання неправомірної вигоди службовою особою”, СРК 08.727.01, 2017 р.
 • Косткіна Юлія Олександрівна, тема: «Правовий статус Вищої ради правосуддя», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, СВР Д 26.001.05, 2018 р.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ІНШЕ

 • Головний редактор наукового-практичного журналу "Вісник кримінального судочинства".
 • Член науково-консультативної ради Верховного Суду.
 • Член науково-консультативної ради Міжвідомчого науково-дослідного центру РНБО України з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
 • Член редколегій вітчизняних науково-практичних юридичних журналів та збірок наукових праць, у тому числі: "Право України", "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія юридичні науки", "Право і громадянське суспільство", "Вісник Верховного суду України", "Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ", "Слово національної школи суддів України", «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)", "Науковий вісник Служби безпеки України", "Інформаційна безпека людини, суспільства, держави" та ін., а також польського міжнародного журналу «Ochrona prawna pokrzywdzonego».
 • Був членом робочих груп з підготовки законопроектів та приймав участь у підготовці наукових висновків, зауважень і пропозицій до проектів Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України, до законів та проектів законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про боротьбу з тероризмом", "Про Службу безпеки України", "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про адвокатуру", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про поліцію", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" та ін.
 • За час науково-педагогічної роботи був членом наукової ради РНБО України (2007-2008 рр.), членом та заступником голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з національної безпеки та спеціальних проблем оборони та оборонно-промислового комплексу (2008-2012 рр.), членом спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету внутрішніх справ, Національної академії Служби безпеки України, головою та членом акредитаційних комісій МОН України.

ВІДЗНАКИ

 • За плідну багаторічну практичну юридичну, наукову та громадську діяльність нагороджений 42 державними, у тому числі й зарубіжними, відомчими та громадськими відзнаками. Серед них: відзнаки Президента України – медаль "Захиснику вітчизни", медаль "Ветеран війни – учасник бойових дій", "Заслужений діяч науки і техніки України"; відзнаки Служби безпеки України – "Хрест Доблесті" I та II ступенів, медаль – "За відзнаку в службі" І, ІІ, та ІІІ ступенів, медаль "Ветеран державної безпеки"; відзнаки МВС України – "Почесний знак МВС України", "За розвиток науки, техніки та освіти" І та II ступенів, медаль "За сприяння органам внутрішніх справ України", медаль "За заслуги у боротьбі зі злочинністю" IIІ ступеню, дипломи за кращі наукові видання з обмеженим доступом в системі МВС України (2009, 2011 р.р.); відзнака Української Православної Церкви – орден Української Православної Церкви Святителя Димитрія (Туптала) Митрополита Ростовського та Грамота «За заслуги перед Українською Православною Церквою»; відзнаки Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів): орден "За доблесть і честь", медаль "За звитягу", медаль "За віру і мужність" та ін.

КОНТАКТИ

 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.