Викладацький склад

Прилуцький Сергій Валентинович

 • Професор кафедри правосуддя
 • Доктор юридичних наук
 • Доцент

ОСВІТА

 • 1999 р. – Національної юридичної академії України ім. Ярослава за спеціалізацією “правознавство”, кваліфікація “спеціаліст”.

КАР’ЄРА

 • 1999 р. – слідчий-стажист Золотоніської міжрайонної прокуратури.
 • 1999 р. – аспірант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
 • 2002 р. – молодший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
 • 2005 р. – науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
 • 2011 р. – старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
 • 2012 р. – отримав вчене звання доцента кафедри кримінального права та процесу
 • 2014 р. – професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЇ

 • 2004 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура на тему: «Формування корпусу професійних суддів України» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура на тему: «Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні», (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Судове право
 • Теорія судової влади
 • Загальні засади кримінального процесу
 • Кримінально-процесуальні правовідносини
 • Докази і доказування в кримінальному процесі

ПІДГОТОВЛЕНІ ТА ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДИСЕРТАЦІЇ

 • 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Є автором та співавтором понад 100 наукових та навчально-методичних праць

ІНШЕ

 • Член науково-консультативної ради при Верховному Суді України
 • Член науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України

ВІДЗНАКИ

 • Лауреат премії НАН України імені М.П.Василенка

КОНТАКТИ